fredag 4 juli 2014

Nytt verktyg: Skala en bild


 

Händer det att ni infogar bilder i Solidworks för att sedan rita av och skapa en 3D-modell från denna?
Från version 2014 av Solidworks är det ännu enklare att skala om bilden till rätt storlek! 1. Starta en ny skiss på önskat plan. Gå till Tools -> Sketch tools -> Sketch Picture och sök upp aktuell bild. När bilden öppnats startas automatiskt Sketch picture Property manager och med denna Scale tool. Se den blåa pilen i bilden.  
2. Placera vänster och höger ände av pilen mellan två delar av skissen som du vet måttet på eller vill sätta till ett specifikt mått.
I Modify-rutan som dyker upp skriver du in hur lång sträcka ska vara.3. Jag avslutar med att bekräfta att det blivit rätt genom att rita en skisslinje och måttsätta denna.
 Stämde ju riktigt bra!

Behöver ni justera skalningen så välj Edit sketch och därefter dubbelklicka på bilden. Nu kan skal linjen justeras på nytt.

Tommy Grann
Technical consultant, CAD