fredag 30 maj 2014

Tips & Tricks

Replace sketch entity


Jag tänkte dela med mig av en bra nyhet i SolidWorks 2014. 
Ni har säkert varit med om att man får följdfel nedåt i trädet när man gör en ändring i en skiss tidigt i trädet. Detta leder till att man får gå in i nästan alla skisser och koppla om mått och relationer som tappat sin koppling.

I exemplet nedan tänkte jag göra en ändring i Sketch1 och ligger under den första featuren i trädet.


I detta exempel vill jag ändra den övre horisontella linjen till en cirkelbåge enligt nedan: 


Om man bara ändrar linjen till en cirkelbåge i skissen och hoppar ur skissen får man som sagt en massa följdfel nedåt i trädet där mått och relationer tappat sin koppling till geometrin. 

För att undvika detta problem kan man istället använda verktyget Replace Entity som är en nyhet i SolidWorks 2014. Verktyget hittar du under menyn Tools -> Sketch Tools -> Replace Entity. Med detta verktyg kan man välja att linjen ska ersättas med cirkelbågen, och vad som är bra är att alla kommande referensytor uppdateras så att inte mått och relationer tappar sin koppling.
Efter att man har använt Replace Entity kan man hoppa ur skissen utan att få några följdfel nedåt i trädet som kräver manuell hantering.

Ett enkelt och smidigt verktyg som kan spara mycket onödig tid.


Fredrik Bolmstam
Technical Consultant, CAD

torsdag 15 maj 2014

Tips och Tricks - Nyligen använda dokument/Recent Documents

Du kan använda dialogrutan Recent Documents i SolidWorks 2014 till öppna nyligen använda filer, men du kan också använda dialogrutan till massa annat.  


Du kan dra och släppa en dokument till

  • En redan öppen part för att skapa derived part. 
  • En assembly för att infoga komponenten. 
  • En ritning för att skapa en vy av modellen. 
  • Utforskaren i Windows för att kopiera filen.
För att öppna en fil från Recent Documents dialogrutan gå in under menyn 
File  >  Browse Recent Documents.. eller med snabbkommandot R. Klicka på Open/Open Read Only.


Och för att stänga dialogrutan trycker du på Esc knappen.Mustafa Awelker 
Technical Consultant, CAD 

fredag 9 maj 2014

Tips och tricks - Vad är skillnaden mellan Bend Table & Gauge Table?

En fråga som dyker upp med jämna mellanrum, inte minst vid PLM Groups plåtutbildning (Sheet Metal) är vad det egentligen är för skillnad mellan de olika tabellerna Bend Table och Gauge Table, som ju båda kan användas vid modellering av en plåtdetalj.


I denna artikel ska jag kortfattat försöka beskriva vad som skiljer dem åt. Bägge tabelltyperna används som sagt när man arbetar med plåtdetaljer i SOLIDWORKS och anledningen till att använda dessa tabeller är i grunden för att säkerställa att plåtens utbredda längd blir rätt.
 När man bockar en plåtdetalj sker alltid en viss sträckning av materialet i bocken. Hur stor denna sträckning blir beror på ett antal faktorer, bl.a. material i detaljen, tjocklek, bockradie och den process i vilken detaljen bockas. 

Eftersom sträckningen beror av så många parametrar tar man ofta fram denna genom att bocka provbitar och helt enkelt mäta utfallet och sedan räkna baklänges för att få fram en sträckningsfaktor. Denna faktor kan man sedan ange som k-faktor när man modellerar detaljen för att få fram den utbredda längden (det finns andra sätt att ange sträckningen också, t.ex. bocktillägg och bockavdrag som också fungar tillsammans med tabellerna, men eftersom k-faktor är den mest använda begränsar vi oss till denna i detta inlägg).0

K-faktorn är inget standardiserat värde även om man kan få ungefärliga värden från diverse tabeller samt att man kan använda ett program vi tipsat om tidigare (klicka här för att läsa detta blogginlägg) för att beräkna denna.
Så med detta som bakgrund, vilken typ av tabell ska man då använda när man modellerar plåtdetaljer i SolidWorks, Bend Table eller Gauge Table? Det korta svaret är: Gauge Table!
Bend Table är den ursprungliga tabellformen som användes i SolidWorks för att ange k-faktorer som användes vid beräkning av utbredningslängden. I dessa Bend Tables behövdes en tabell för varje materialtjocklek. När Gauge Tables introducerades kunde man istället ange data för flera olika tjocklekar av samma material i samma tabell, vilket förenklar saker och ting betydligt.

Om man tittar på hur det ser ut i SolidWorks kan man lätt se skillnaden mellan tabelltyperna. I första bilden har man precis applicerat en Bend Table till en plåtdetalj. Denna tabell styr bara värdet på k-faktorn, medan tjocklek och radie fortfarande kan ändras manuellt.
Om man däremot använder en Gauge Table kan man styra samtliga parametrar från denna tabell. Man väljer en tjocklek och en motsvarande radie kan väljas från en rullgardinsmeny. Utifrån dessa val används sedan motsvarande k-faktor från tabellen.


Om du vill skapa egna Gauge Tables (eller Bend Tables) så är det lättaste sättet att utgå från de exempeltabeller som alltid installeras med SolidWorks, du hittar dessa på sökvägen
<SolidWorks installationsmapp>/lang/english/Sheet Metal Gauge Tables
(resp Sheetmetal Bend Tables)
I denna tabell är det sedan bara att ändra värdena så att de passar just dina plåtdetaljer. Du bör också spara dessa justerade tabeller i någon mapp utanför SolidWorks installationsmapp så att du inte av misstag skriver över dem vid nästa uppdatering av programmet.

Så här är en Gauge Table uppbyggd:


Genom att använda Gauge Tables får du förutom en riktig längd på din utbredda detalj också automatiskt begränsat urval och kombinationer av plåttjocklek och bockradie vilket minimerar risken för att skriva in fel värden vid manuell inmatning.
Är du intresserad av att lära dig mer om modellering av plåtdetaljer är du välkommen att anmäla dig till PLM Groups utbildningi plåtkonstruktion.Jens Andertoft
Technical Consultant