onsdag 27 mars 2013

Tips & tricks: Measure

Ett av de vanligaste verktygen i SolidWorks är Measure. I SolidWorks 2013 har den fått några små men väldigt användbara förbättringar.

På bilden nedan ser ni de tre förbättringarna, vilka beskrivs lite närmare nedan.Custom Arc Distance
Det finns numera ett komplement till de tre standardvalen när man mäter mellan två cirkulära ytor/kanter, nämligen Custom Distance. Med hjälp av Custom Distance kan man själv kombinera Center, Min & Max som man vill.

måndag 18 mars 2013

Tips & tricks: Photoview 360 (2013)

Photoview 360 har fått en hel del ny funktionalitet i 2013. Bilderna man skapar med photoview blir väldigt bra och man kan använda mer avancerade material och har fler möjligheter till inställningar i 2013.

I ett tidigare blogginlägg har vi pratat om möjligheten att ladda hem appearances från Luxologys hemsida där det finns massor av användbara material. Men denna gången handlar det om hur Photoview/solidworks skalar Appearances när man applicerar dem på sina modeller.

•    Automatically Scale appearances to model size
När man lägger Appearances på modeller i Solidworks 2012, eller tidigare versioner av SolidWorks, så har ni säkert märkt att storleken på de texturer ni applicerar skiljer sig åt beroende på vilken part, body eller face ni lägger materialet på. Detta beror på att SolidWorks automatiskt anpassar skalningen på det Appearance man använder till storleken på objektet. Detta har vi inte kunnat göra någoting åt annat än att manuellt ändra på samtliga objekt så att samma skalning används. Detta är ganska omständigt.

onsdag 13 mars 2013

Power Surfacing - Ytmodellering på Riktigt!

Power Surfacing är en ny, kraftfull plugin till SolidWorks som gör det enkelt och riktigt roligt att skapa fria, vackra Klass A ytor direkt i SolidWorks. Inget ihoplappande av trimmade ytor eller avancerade svep behövs. Det är lika enkelt som att leka med modellera!

Varken Sub-D ytor eller NURBS modellering kan i sig självt lösa alla designutmaningar. De har både sina styrkor och svagheter. Sub-D modellering är kanonbra för att skapa organiska former med mjuka övergångar och NURBS modellering är utmärkt för att kombinera former med booleanska operationer och rena features som t. ex. fillet.
Power Surfacing är en riktigt kraftfull förening mellan dessa två, då man både kan modellera parametriskt och använda fria former i samma miljö villket leder till ökade designmöjligheter, möjlighet att jobba helt i samma CAD-verktyg och därigenom öka produktiviteten.

Den vackra dunken nedan skapade jag på ca 10 minuter med fem stycken features, varav fyra av dem gick åt för att skapa pipen, radierna och tjockleken :)


Modellerad i Power Surfacing


Ola Claesson
Technical Pre Sales
  

måndag 4 mars 2013

Tips & tricks: Skapa skiss med hjälp av bildfil i Solidworks

En vanlig fråga på supporten är ifall det finns någon möjlighet att lägga in en bild som bakgrund i en skiss. Detta kan ibland behövas då man har en handritad design eller en gammal ritning som bara finns handritad eller utskriven på papper.

För att infoga en bildfil i en skiss går man till ”Tools>Sketch tools>Sketch picture” när man befinner sig inne i skissläget, och därifrån infogar sin bildfil.

Nedan ser ni ett exempel där jag infogat en bild av vad som kan föreställa en gammal handritad ritning. Bilden kan vara till stor hjälp att ha i bakgrunden då man ska modellera upp motsvarande detalj i 3d.


Sketch picture kan även vara användbart då man ska modellera upp något som bara finns en bild på. Detta kan vara som i exemplet nedan eller att man helt enkelt ska börja modellera en design som det bara finns en handskiss på.