tisdag 12 juni 2012

Snabba upp simuleringen med skalmodeller

Att göra hållfasthetsberäkningar på tunna, solida modeller är ofta tidskrävande och kan ge tveksamma resultat ifall noggrannheten är för lågt satt. Nedan följer ett snabbt och enkelt sätt att göra om en solid modell till skalmodell som sparar både tid och pengar.

En tunn plastspade är ett perfekt exempel på när skalmodeller bör användas.

Steg 1:


Starta kommandot Surface > Offset Surface. Detta skapar en yta som är förskjuten ett angivet avstånd från de ytor användaren väljer in. Högerklicka på en yta i modellen och välj Select Tangency för att välja in hela den krökta ytan. För att skapa ytan mitt i den solida modellen väljs Distance till halva plastens tjocklek.

Består parten/sammanställningen av flera delar, som för spaden, används samma kommando för de andra delarna på samma sätt. För att sätta ihop två ytkroppar används Surface > Knit Surface.

Välj Suppress på de solida kropparna för att ta bort dem ur simuleringen. Kvar är då endast den nyskapade ytkroppen.

Steg 2:

Skapa en ny studie och lägg på de laster och fixturer som behövs. Ange en tjocklek på plasten genom att högerklicka på parten och välj Edit Definition (se nedan).
"Thin" används när skalets tjocklek i förhållande till ytbredning är lägre än 1/20 (ungefär), dvs en 20x20-plåt som är 1 mm tjock. Om plåten är tjockare än så används "Thick".

Steg 3:


Kör studien och notera hur snabbt det gick! Resultaten blir dessutom mer pålitliga eftersom noggrannheten i plastens tjocklek beräknas internt.

Tänk på att det är bättre att lägga tio minuter på att förenkla modellen än att ha tio minuter längre beräkningstid eftersom beräkningen oftast behöver köras mer än en gång!

Lycka till!


Christoffer Wester
Application Consultant, SolidWorks Simulation

torsdag 7 juni 2012

Tips & Tricks: Jämförelse av dokument


Hur ofta gör du eller en av dina kollegor en ändring på en part? Och hur ofta har du också tänkt på, vad det egentligen var för en ändring som gjordes j i förhållande till ursprungsparten? Dessa frågor kan besvaras med SolidWorks Utilities, som är en del av SolidWorks Professional packeteringen.  Med SolidWorks Utilities får du möjlighet att jäföra två parter, båda behöver inte vara ”native” SolidWorks parter, bara du kan öppna dem som STEP, IGES, SAT eller Parasolid så kan du jämföra parterna med varandra.
SolidWorks Utilities kan jämföra dokument properties (såsom volym och vikt), geometriska egenskaper, och om båda filerna är ”native” SolidWorks filer så jämförs även deras features.


På sammanställnings- och ritningsnivå kan SolidWorks Utilities jämföra stycklistorna och berätta vilka delar som ingår i den ena sammanställningen, men inte i den andra.

Sitter du nu och tänker; ”Ja det här verkar bra, men hur funkar det med 2D-ritningar?”, då är svaret på den frågan att SolidWorks klarar också detta. Verktyget heter då DrawCompare och kräver inget annat än en SolidWorks Standard licens. 


DrawCompare ger dig en grafisk överblick över vad som är borttaget från en ritning, och vad som tagits bort. 

Jussi Liikkanen
CadOn Oy a part of PLM Group