måndag 25 november 2013

Tips och tricks - Hur kan man påverka informationen som visas i ritningsmallen?

Ritningar - Hur kan man påverka informationen som visas i ritningsmallen?


Många gånger när vi skapar en ritning så drar vi in en part/sammanställning och placerar den på ritningen. Allteftersom så drar vi in flera vyer som innehåller undersammanställningar eller helt andra sammanställningar. 
När vi är nöjda med inlagda vyer så börjar vi titta på ritningsmallen och dess custom properties såsom ”ritad av” ,  ”descriptions” eller ”vikt” och andra properties som finns inlagda i ritningsmallen. 

Märker man att det är fel information som visas, t.ex. topp-sammanställningens information med artikelnummer och vikt visas istället för den under-sammanställningen som vi egentligen vi skulle ha hämtat informationen från så kan man blir lite fundersam på hur man ska ändra det. Att det blir så är inga konstigheter för det är Drawing View 1, dvs det som man stoppar i första vyn som styr.
I detta läge väljer många kostruktörer att ta bort alla vyer och börja om med rätt vy. Men det finns ett enklare sätt att peka om var ifrån informationen skall hämtas utan att behöva ta bort eller lägga ner för mycket tid på att göra om.

Genom att ta högerklick på sheet1 nere i vänstra hörnet eller uppe i trädet så väljer man properties.  När properties rutan kommer fram så har man i nedre vänstra hörnet  ” Use custom properites values from model shown in: så väljer man från vilken vy information skall hämtas.

I vårt fall så är det motorn (Overturning Mechanism) som är intressant , dvs den som är i
Drawing View 2.  Välj det och ta OK. 
Direkt uppdateras den nya informationen som hämtas från den part/sammanställning som finns i den utpekade vyn. 
Emil Stiuca
Technical Consultant CAD 

fredag 22 november 2013

SolidWorks Toolbox – Möjligheter och användning

SolidWorks Toolbox

SolidWorks Toolbox ingår i SolidWorks Professional och Premium paketet och omfattar en komponentdatas för fästelement. Samtliga fästelement är kategoriserade enligt standarder och tillgängliga för applicering via en mappstruktur i högermarginalens meny.
Önskad komponent applicera gentemot en sammanställning och dess dimension definieras slutligen via vänstermarginalens meny innan den realiseras.
Vad som är intressant med SolidWorks Toolbox är att innan den önskade dimensionen av en komponent använts, existerade inte komponenten rent fysiskt. Fördelen är att det inte finns ett fysiskt bibliotek med tusentals komponenter som troligtvis aldrig kommer användas. Istället existerar endast de komponenter som använts och biblioteket utökas efter behov.
Frågan är, om inte Toolboxkomponenterna rent fysisk existerar, hur anpassad är de efter användarens behov?


Svaret heter: Toolboxkonfiguratorn.

En tumregel är att det aldrig ska finnas ett behov av att öppna en Toolboxkomponent och manuellt redigera dem. Komponenterna är till synes helt vanliga partfiler och kan öppnas i partläge för att studera deras featurestruktur. Däremot är dessa filer alltid skrivskyddade gentemot förändring samt de innehåller en inbyggd intelligens som styrs av SolidWorks Toolbox som inte ska rubbas. 


All anpassning sker via Toolboxkonfiguratorn, ända ner på dimensionsnivå för en komponent. Anpassning berör både använda och icke använda dimensioner av en komponent.


Anpassning omfattar
Anpassa metadata (properties) för att möte era behov av information på stycklista
Ange materialegenskaper och konfigurera olika material för samma komponent och dimension
Ange alternativ färgsättning
Skapa egna dimensioner av en komponent
Skapa egna kategorier och dölja de komponenter eller dimensioner som ej används
Anpassa via Excel eller SolidWorks Toolbox egna gränssnitt
Övriga aspekter hanterar SolidWorks Toolbox per automatik.
Innan ni börjar använda er SolidWorks Toolbox, skaffa er en uppfattning om hur den fungerar. Kontakta gärna PLM Group för mer information om hur SolidWork Toolbox kan möta era behov.
Magnus Skoog
Technical Consultant 


fredag 1 november 2013

Optimera cykeltiden med SolidWorks Plastics
Att man kan simulera formsprutning för att se hur man fyller ett verktyg med SolidWorks Plastics är ju något många redan vet är möjligt.

Att jämföra olika material/intagspositioner gör att man kan undvika problem med svetslinjer, luftfickor, sjunkmärken och värst av allt om det överhuvudtaget inte går att fylla verktyget alls. 

Vill man gå lite längre, så kan man även använda SolidWorks Plastics för att optimera cykeltiden. Givetvis är det många aspekter som påverkar denna, men här tänkte jag visa hur man kan optimera efterpackningen med simulering istället för att behöva väga detaljen i maskinen.

I SolidWorks Plastics kör man först en fyllnadsfas sedan en packfas, där parametrar som tid, tryck och temperatur kan definieras manuellt. 

När man utvärderar resultatet använder man XY-plot för att kolla på resultat i specifika punkter på modellen. Där väljer man en punkt precis i centrum av intaget så kan man ta fram temperaturen i den punkten. 
När temperaturen korsar linjen för glastemperaturen (Tg), så har man tiden då intaget stelnar eller fryser. 

I detta fallet är det en PA66 med en Tg= 244C och man ser att intaget stelnar vid 7,5 sekunder.För mer information om SolidWorks Plastics, klicka härPetter Månsson
Technical Consultant