torsdag 29 april 2010

Vägval?


Under en utvecklingsprocess gör du flera beslut om vägval gällande utformning och material, men är dessa val de bästa? Gör du dina vägval baserat på ”vi har alltid gjort såhär” utan hänsyn till materialkostnader eller miljöpåverkan?

Kanske skulle du kunna ta besluten baserat på jämförande tester?

I detta inlägg vill jag ta tillfället att tipsa om hur du kan jobba med jämförande studier i SolidWorks Simulation. Inlägget är ganska långt men jag lovar er att det är värt läsningen då det beskriver ett mycket okomplicerat sätt att utnyttja SolidWorks Simulation.

Oavsett om du endast har tillgång till Simulation Xpress eller något av de andra simuleringsverktygen i högre SolidWorks paketeringar kan du utföra jämförande studier med stor framgång. Skillnaden ligger i vilken typ av studier och randvilkor du kan jobba med samt vilka visualiserings möjligheter du har då du analyserar resultatet.


Först lite ”spännande” teori.

Förhållandet mellan last och spänning vid linjära studier (Simulation Xpress eller Static i de andra paketen) är alltid konstant så länge materialets sträckgräns ej överskrids.

Detta benämns genom Hookes lag och principen är grundläggande inom hållfasthetslära där för små elastiska deformationer gäller att spänning σ är proportionell mot töjning ε, där E är elasticitetsmodulen.

Ökar du lasten till det dubbla kommer spänningen också att öka till det dubbla. Ändrar du material till ett hälften så styvt material (dvs. E-modul halveras) kommer då deformationen att öka till det dubbla.
För en idealiserad fjäder gäller att deformationen är proportionell mot den kraft som verkar i fjäderns längdriktning.

Så i och med detta kan vi utan att känna till exakta värden för storlek på last respektive materialets styvhet räkna på hur en geometriförändring påverkar deformation och spänning samt där med hållfastheten. Nyckeln till jämförande studier är att du redan har en konstruktion du vet håller och använder den som referenspunkt.


Ett exempel på tillämpning.

Du har en produkt som redan tillverkas och kanske har gjorts så flera år. Ni utför regelbundet fysiska tester (eller har någon gång gjort det) på denna produkt eller detaljer för att säkerställa kvalitén, ni vet alltså att den har en god konstruktion.


Nu kommer ett önskemål om att minska mängden material av både kostnads och miljöskäl och ni kommer bli tvungna att tillverka prototyper av den nya slimmade designen för att kunna utföra fysiska tester som en del av utvecklingsarbetet.

Använd SolidWorks Simulation för att göra en initial studie av den befintliga konstruktionen, denna studie skall vi använda som riktmärke så 3D-modellen bör vara så exakt som möjligt. Det är där i mot inte så viktigt hur stor last du applicerar eller vilket material du väljer, men om du känner till lastfall och material så använd dem eller värden som ligger så nära som möjligt.

Dina randvilkor för studien (Fix och Load, Pressure, osv.) bör dock ligga så nära sanningen som möjligt i form av t.ex. vilken yta, punkt och/eller rikting som de appliceras mot. Dom behöver dock inte vara 100%-iga för att du skall kunna få ut ett godtyckligt resultat av studien.

Titta på resultatet av din första studie, var noga med att inte sammanlagd spänning överskrider materialets sträckgräns, i så fall minska lasten något och gör om första studien tills du hamnar en bit under.
Spännings plot i Von Meises, N/mm^2 (MPa)

Skapa sedan en ny konfiguration och prova med att plocka bort lite geometri i områden med låg eller obefintlig spänning (blått). För er som har SolidWorks Premium eller högre paketeringar kan med fördel använda Design Insight Plot för detta ändamål.

Skapar sedan en ny studie, kopiera samma lastfall som tidigare (viktigt att det är exakt samma randvilkor som i förra studien) och kör den nya studien.

Ökade eller minskade den sammanlagda spänningen?
Om den ökade, i vilket område hamnade max-spänning?

”Viola”, där är ditt eventuella problem område.

Om sammanlagd spänning till och med minskade eller är likvärdig med originalet är du på rätt väg!

Laborera med att plocka bort geometri i blåa områden och lägga till i röda områden, håll koll på sammanlagd spänning så den inte ökar mot originalet. Skapa nya studier för varje konfiguration och var noga med att kopiera in exakt samma randvärden som i de förra studierna.

Såhär kan du hålla på och jämföra ett tag tills du uppnår en konstruktion du är nöjd med, dvs. mindre förbrukat material men ej högre eller likvädrig sammanlagd spänning som i den befintliga konstruktionen. Det är sedan dags att tillverka en fysisk prototyp.

Även om det verkar tidsödande så är det oftast värt arbetet. Har du tillgång till Optimerings studier eller vet hur du sätter upp Design Studies kan du automatisera och snabba upp arbetet avsevärt.


Kommer detaljen att hålla?

Nja, metoden är inte helt vattentät eftersom du gjort en ganska enkel jämförande studie, men en sak är klar, att den troligen håller bättre än om du jobbat i ”blindo” och gissat dig till hur förändringen skulle påverka styrkan i den reviderade detaljen.

Du har också med all säkerhet sparat in ett antal prototyper och på dem dyra fysiska tester. Ni vet även var den svaga punkten ligger och vad ni skall fokusera på vid den fysiska provningen.

Så i och med att ni hade en konstruktion att utgå ifrån som ni kände till att den höll kunde ni sedan utföra dessa jämförande tester i SolidWorks Simulation och få ett snabbt och vägvisande resultat för hur er konstruktionsförändring teoretiskt kommer att påverka hållfastheten.

Att jobba med SolidWorks Simulation i ditt utvecklingsarbete behöver inte vara krångligt eller så ”vetenskapligt”. Ni har säkert massor av komponenter som ni kan optimera på ovanstående sätt och det ligger absolut i nutiden att sänka materialåtgång.

Både för att sänka materialkostnader och där med att ge höjda vinstmarginaler eller stärka er konkurrenskraft, men även såklart för att ert företag skall göra så litet ”Environmental Footprint” som möjligt i form av förbrukade råvaror.

Något som med all säkerhet er Marknadsavdelning kommer att jubla över, då de kan marknadsföra er som ett mera grönt företag.


Lycka till.

torsdag 15 april 2010

Vårstäda din dator med SolidWorks Rx

Jag har vid olika kundträffar som jag medverkat på ibland roat mig med att fråga publiken hur ofta de sköter om sin dator med att t.ex. defragmentera sin hårddisk. De flesta skruvar på sig lite skamset och andra ser frågande ut i stil med ”defragmentera, vad är det?”.

För att göra en liknelse så fungerar en hårddisk ungefär som ett pall-lager. Disken har ett index (lagersystemet) där det står var i lagret delarna till en fil finns lagrat (gång 13, hylla 12). Ofta ligger dessa delar utspridda över hela disken och detta kallas för fragmentering (filen är uppdelad i fragment).

Denna fragmentering blir bara värre och värre för varje dag som datorn används då enkelt utryckt datorn väljer nästa lediga plats (så kallat kluster) att skriva till även om detta i sin tur skapar luckor eller halvfulla kluster på disken.

Man skulle kunna säga att pall-lagret blir fyllt med halva eller kvartsfulla pallar av samma artikel utspritt i flera gångar och hyllor. När sedan truckföraren (diskens mekaniska läshuvud) skall hämta alla ingående komponenter får den köra runt och hämta på många olika ställen innan filen kan sammanställas till sin helhet i RAM-minnet.

Defragmentering är en standard funktion i Windows (eller speciella mjukvaror för detta så som O&O Defrag, m.f.) som först inventerar och sedan sorterar upp disken så att luckorna blir färre och delar av en fil läggs samlat så att det går att läsa snabbare från disken.

När man ändå inventerar och sorterar så kan det ju vara en bra sak att samtidigt rensa upp ”skrot” som bara tar onödig plats. I en dator så rör det sig ju om temporära filer som oftast samlar sig på hög i olika kataloger. Om man nu vill sköta om sin dator och få ökad prestanda så är detta ju ett för många jobbigt och tidskrävande moment som ofta ligger till grund att man helt enkelt inte gör det. Hur många tycker om att städa garaget.... i alla fall gör inte jag det förrän det är ett absolut måste eller min Fru skäller på mig. =)

Nu till det fina tipset. SolidWorks Rx följer med alla SolidWorks versioner och har en inbyggd funktion i ”System Maintenance” som med automatik först städar bort temporär data och sedan checkar disken för felaktiga disksektioner samt kör defragmentering efter detta.

Start -> Program -> SolidWorks 20xx -> SolidWorks Tools -> SolidWorks Rx
Välj sedan fliken System Maintenance.Du kan välja att schemalägga denna manöver dagligen, veckovis eller en gång i månaden alternativt utföra den direkt.Gör detta minst en gång i månaden (gärna oftare) och du kommer ha en klart bättre prestanda för din dator gällande allt från uppstart av Windows, starta ett program till att öppna en större sammanställning.

Det påverkar dock inte nätverksdiskar och om ni har sådana så tala med er IT-ansvarig om han/hon inte redan gör regelbunden defragmentering av dessa volymer.

Första gången kommer det antagligen (om det var längesedan ni gjorde det eller t.o.m. aldrig har gjort det) ta ganska lång tid så starta det en kväll när ni går hem och låt datorn så på över natten.

Så, tveka nu inte! Se till att ge er dator en ordentlig vårstädning, det kommer ni att tacka mig för, jag lovar!

tisdag 13 april 2010

Modellera din egen Audi R8 i SolidWorks


Det tar endast 12 timmar och 5 minuter, eller i alla fall gör det så för Dan Lavoie från Quebec, Canada. Vill du se hur kan du försöka att följa med i denna 5 minuters video.Vill du gärna lära dig hur man gör, krävs det 12 timmar och 5 minuter,...och ”lite” till.

I början av september förra året var jag på jakt efter ett riktigt bra ytmodellerings-exempel och råkade snubbla över Dan’s hemsida, med överskriften ”Here is a Quick Way To Master SolidWorks Surface Modeling With This Car Tutorial”.

Vid den tidpunkten var det inte mycket mer än några bilder av modellen och ett formulär för att ange sin emailadress för att kunna få status på hur långt han hade kommit med videomaterialet.

Så äntligen i Oktober kom så ett email, med beskedet om att han var färdig och att man från hemsidan nu kunde förbeställa DVD’en. Jag vill minnas att det det inte tog mig lång tid att besluta mig för att fylla i beställningsformuläret och trycka på sänd.

Så nu var det bara att vänta, och för mig kändes det som en evighet innan det låg en DVD i mitt postfack. Jag får erkänna att vid första ögonkastet var jag lite besviken, det var nämligen inget annat än just en DVD, självklart i ett fodral och med ett tryck på , men inte mer än så.

Efter att ha matat in DVD’n in min PC och installerat den medföljande mediaspelaren blev jag dock positivt överraskad. Den bestod av 50+ videoklipp som noga går igenom steg för steg vad som krävs för att modellera en Audi R8. Och ja, jag kan visst krypa till korset och erkänna att jag satt framför instruktionerna mer än 12 timmar och 5 minuter.

Är du intresserad av att modellera din egen Audi, skall du vara medveten om att materialet inte går igenom SolidWorks funktionerna i detalj, men i stället visar hur man kan använda dem för att t.ex. modellera en bil. Det är helt klart en fördel att ha lite baskunskaper inom ytmodellering i SolidWorks innan du sätter igång.

Det är Dan själv som talar till filmerna, så där av helt naturligt är dom på Engelska och det kan för vissa vara en nackdel. Han är dock så pass långsam och metodiskt att även om dina Engelska kunskaper är begränsade, kan du enkelt följa med.
Självfallet är det inte helt gratis men jag kan intyga att man får väl ”mycket för pengarna”.

Den enda stora nackdelen med materialet är att du endast kan installera det på en dator, då den mediaspelare som används endast kan installeras en gång med den installationskod som medföljer. Skulle du hamna i den situationen att din dator går sönder, blir stulen eller behöver installeras om kan du kontakta Dan på info@solidworksaudir8.com och få en ny installlationskod.Jag fick i förra veckan göra en kort intervju med Dan och frågade honom varför han gjorde denna undervisningsvideo och om han hade någon ny video pågång.
På frågan varför fick jag följande svar:

”.... efter att jag hade arbetat med solid-delen av SolidWorks i några år tänkte jag att jag skulle få lite mer flexibilitet i mina modeller och valde att kasta mig ut i ytmodellering. Så jag sökte på internet med enda resultatet att jag blev besviken över över hur lite ytmodellerings-material det fanns att tillgå. Efter mycket ”prova mig fram”, fick jag en god förståelse över hur SolidWorks ytmodellering fungerade och bestämde mig för att modellera just denna Audi R8 på skoj som ett sidoprojekt. Jag blev sedemera tillfrågad om att skapa ett undervisningsmaterial baserat på denna modell och det resulterade i undervisningsvideon....”

På frågan om det är något nytt på väg svarade han:

”....Ja, just för tillfället håller jag på med att modellera en Lamborghini Gallardo och det projektet förväntas vara färdigt någon gång i Maj 2010. Utöver detta har jag flera andra projekt på gång men just nu väljer jag att hålla dem för mig själv...”

Är du intresserad av bilar och SoldiWorks samt gärna vill lära dig något nytt inom SolidWorks ytmodellering, kan jag varmt rekomendera att du tittar in på http://www.solidworksaudir8.com/

Av
Michael P. Skytte
Solid Design House A/S (a part of PLM-Group)
mps@sdh.dk