onsdag 24 september 2014

Den snabba och enkla genvägen för att skapa komplexa elektriska system

SolidWorks® Electrical förenklar konstruktionen av elsystem med intelligenta verktyg, omfattande komponentbibliotek samt realtidsintegration mellan 2D scheman och 3D modeller.

Genom att använda SolidWorks Electrical kan design och dokumentation av dina elektriska kopplingsscheman utökas med SolidWorks Electrical 3D för att leverera mycket flexibla och användarvänliga programvaruverktyg som avsevärt minskar tidsåtgången för att utveckla både maskiner och övriga produkter som innefattar elektriska kretsar och system. 

SolidWorks Electrical innehåller schematiska verktyg för planering av elektriska system. I programvaran finns en omfattande databas med tusentals symboler och mer än en halv miljon tillverkade delar som kan byggas in i en krets. 

 Eliminera kostsam tidsspillan med återvinning av konstruktioner
 Med SolidWorks Electricals valmöjlighet att kopiera och återanvända delar av befintliga kretsar i det aktuella projektet kan utvecklingstiden för nya produkter betydligt minskas. Det finns även möjlighet för medlemmarna i designteamet att arbeta tillsammans för att säkerställa en snabb utveckling av nya produkter. 

Programvarans inbyggda automatiserade hanteringsverktyg effektiviserar designen av komplexa PLC-anslutningar vilket gör det enklare att generera ritningar, ledningsförteckningar, ”från-till”-listor och övrig dokumentation för produktion.

– SolidWorks Electrical är ett mycket omfattande och flexibelt program som inkluderar alla komponenter och dess funktioner att återanvändas. Exempelvis symboler och kretsar. Flexibiliteten återspeglas konstruktionsverktygen. Till exempel kan du bygga ditt projekt med alla komponenter innan du börjar skapa ritningar, förklarar Annica Lindfors, Teknisk Konsult på PLM Group, och tillägger: Tillsammans med databasen ger programmets flexibilitet användaren fullständig kontroll över både design och dokumentation. 

3D elkonstruktion med SolidWorks 
Med SolidWorks Electrical 3D* är det möjligt att enkelt integrera schematik från SolidWorks Electrical i den vanliga 3D-modellen av en maskin eller annan produkt. 

Programvaran gör det möjligt för designers att placera 3D-modeller av alla elektriska system i den vanliga 3D-modellen och dra ledningar/kablar/kabelmontage för anslutning av all elektrisk utrustning. Detta gör det möjligt för dig att fastställa de specifika platserna och stigarna för att avgöra längderna för ledningar/kablar/ledningar innan utrustningen byggs. Detta säkerställer jämn tillverkning samtidigt som både spill och extra kostnader minskas. 2D schematik och 3D-modeller synkroniseras bidirektionellt i realtid så alla ändringar uppdateras automatiskt. 

– Möjligheten att arbeta tillsammans och designa en fleranvändarmiljö där hela projektet kontinuerligt uppdateras spar tid och säkerställer designens kvalitet, betonar Annica Lindfors. Om en medlem av designteamet gör en ändring, så som att lägga till en komponent, uppdateras detta omedelbart för alla deltagare i projektet. Faktumet att el- och mekanikingenjörerna kan samarbeta i det förenade projektet som uppdateras i realtid, lyfter designarbetet till en högre nivå.

* SolidWorks Electrical 3D kräver att du använder SolidWorks CAD. 

Funderar du på om SolidWorks Electrical är den rätta lösningen för dig? Låt våra experter hjälpa dig att finna svaret. Få en gratis produktdemo:
  • Få svar på dina frågor av en av våra experter
  • Se hur dina konstruktionsuppgifter kan hanterar med SolidWorks Electrical
  • Nya innovativa metoder att lösa dina konstruktionutmaningar
Har du frågor? Ställ dem här | Få en DEMO | Se en Video

tisdag 23 september 2014

9 saker du inte kan göra med 2D CADVi förstår. Du är ganska nöjd med dina 2D designverktyg. Med åren har du blivit mycket kunnig med dessa verktyg så varför gå över till 3D CAD och ta itu med en potentiellt lång inlärningskurva med den avbrottstid det innebär för att bli så produktiv som möjligt. För det är väl så, ”om det inte är trasigt, varför laga det”, eller hur?

Verkligheten säger dock att du kan utföra saker bättre, snabbare och, i det långa loppet, billigare än du någonsin kan göra med dina 2D-verktyg. Genom att hålla fast vid 2D CAD går du miste om en uppsjö av avancerade verktyg som inte bara hjälper dig att designa bättre produkter snabbare utan även kan ge ditt företag ett försprång mot dess konkurrenter.


Med fördelar som inkluderar kortare designcykler, effektiviserade tillverkningsprocesser, förbättrad kommunikation och snabbare produktutveckling kan investering i tid för att lära sig 3D ge stora fördelar. Och kanske det viktigaste av allt – genom att införa 3D CAD får du mer tid till det som du konstruktör för: konstruktion och innovation.


Inte övertygad än? Låt oss titta lite närmare på det och se vilka 9 saker du inte kan göra med dina befintliga 2D CAD verktyg.


1. Påskynda godkännanden. Ett av de tidiga hindren i produktutveckling är att få nödvändiga godkännanden från ledning och/eller kunder för att kunna börja. Bli inte kvar i startblocken. Att använda 3D visualisering eller animering för konceptdesign hjälper personer utan teknisk utbildning att snabbt förstå komplex design så att du fortare kan få klartecken.


2. Gör ändringar snabbt
. Det är bara att konstatera; designändringar är en del av vardagen för designingenjörer. Med 3D CAD slipper du manuella uppdateringar i en massa ritningsutkast varje gång en ändring krävs. Tack vare designassociativitet sprids varje ändring automatiskt genom konstruktionen, varhelst delen används, vilket påskyndar designändringar och minskar din risk för fel.


3. Få det att röra sig. Vill du se hur komponenter i en konstruktion rör sig och interagerar med en annan när den är monterad, för att kontrollera för konflikter eller kollisioner? Att hitta konflikter i 2D ritningar är tidsödande och svårt, även för de mest skarpsynta kontrollörer. Med 3D CAD sker konfliktkontroll automatiskt och du kan dessutom sätta in dina modeller i rörelse för att kontrollera för kollisioner mellan delar.


4. Optimera. Bra ingenjörer ska fråga sig oupphörligen ”men vad händer om…”? Nu är det lätt att få svar på dessa frågor, även utan en doktorsexamen och en vit labbrock.  Avancerade, helt integrerade analysverktyg låter dig beräkna rörelsekrafter, hållfasthet, böjning, vibration, flöde och temperaturpåverkan. Att simulera dessa omgivande faktorer är avgörande för att kunna identifiera designbrister och exakt ange allvarliga konstruktionsproblem – innan du måste betala för dem.


5. Återanvänd. De flesta så kallade ”nya” produkter är i själva verket modifierade versioner av tidigare sådana, därför är det viktigt för dig att kunna enkelt utnyttja eller återanvända befintlig design. När dina delar och komponenter är i 3D är det enkelt att göra justeringar för existerande produkter för att skapa nya konfigurationer eller versioner. Klicka bara på delen och ändra ett mått och all annan relaterad geometri för delen får automatiskt ny storlek.


6. Samarbeta. Team med designgranskare har utökats till att omfatta flera medlemmar utan teknisk utbildning så som marknadsförare, försäljare, ekonomer och logistiker. Att försöka samarbeta med dem med användning av 2D kan leda till feltolkningar och fel. Underlätta designsamarbetet genom att dela en 3D-modell med vilken de kan interagera (rotera, panorera, zooma, mäta, etc.) intuitivt, så att de enkelt kan förstå hur produkten kommer att fungera och lägga till sin input.


7. Erbjud. Om du fortfarande svarar på anbudsinfordringar med 2D-ritningar av dina produkter, missar du antagligen en hel del potentiella affärer eftersom företag allt oftare föredrar att få informationen i 3D. Med bilder och animationer av dina produkter i 3D, potentiella kunder inte bara förstår alla funktioner för dina produkter utan känner sig trygga med faktumet att ditt designteam är försedda med de senaste 3D designverktygen.


8. Visa hur man använder, monterar och felsöker. Allt efter som produkter blir mer komplexa vänder sig konsumenter i större utsträckning till din webbplats för att hitta nödvändig ”hur-gör-man” supportinformation för din produkt. Skräm inte bort dem genom att sätta upp svårtolkade produktritningar i 2D. Genom användning av 3D publiceringsverktyg kan produktmodeller snabbt och enkelt ”sprängas” för att skapa sprängskisser av produktens invändiga komponenter samt animationer för att tydligt visa hur man använder, sätter ihop eller felsöker din produkt.


9. Skriv ut. Med användning av dina 3D CAD filer kan du nu snabbt ”skriva ut” enskilda modeller eller prototyper – vilket får ned kostnaderna för prototyptillverkning och ger dem dig snabbare till hands. Tack vare fallande priser på både material och 3D-skrivare, kan även organisationer från mindre till mellanstorlek få möjlighet att använda denna teknik.
 

Så vad blir slutsatsen? Ja, det finns en inlärningskurva förknippad med att lära sig 3D CAD, även om den inte är så lång som många 2D-användare fruktar. Ja, det blir ett visst kortsiktigt produktionsbortfall. De goda nyheterna är att det finns ett ljus i slutet av tunneln och att bli duktig på att hantera 3D CAD öppnar en ny värld av integrerade verktyg som hjälper dig att utföra ditt jobb bättre och möjliggör för dig att fokusera på vad du tycker mest om med att vara en ingenjör: konstruera. 

Är du intresserad av att se hur SolidWorks lösningar kan hjälpa dig att skaffa nya affärsmöjligheter och snabbare få ut dina produkter på marknaden? Besök något av våra seminarium där vi visar nya versionen, SOLIDWORKS 2015.

Sanningen om myterna kring 3D CADAtt övergå från 2D-konstruktion till 3D CAD kan verka vara ett stort åtagande, i synnerhet för små och medelstora företag med begränsade IT-resurser, snäva budgetar och små designteam. Det kan vara lika svårt för mindre organisationer att hantera produktionsstillestånd med ett mindre antal konstruktörer under kritiska designprojekt som att rättfärdigautgifter för användning av 3D.
Dock, när man ser bortom detta, kan 3D göra mindre företag snabbare och mer konkurrenskraftiga och till och med jämbördiga med sina större konkurrenter som utan tvivel redan använder 3D CAD. 3D CAD hjälper även att öppna dörren till en mängd designverktyg som kan vässa deras konkurrenskraft ytterligare och snabbare få ut deras produkter till marknaden.
Fortfarande tveksam? Vi gör ett försök att avslöja vissa myter kring 3D CAD (Tips: de sprids antagligen av dina konkurrenter).
Det är för svårt att lära sig. Att byta från 2D till 3D saknar inte utmaningar, dock, när detta är genomfört inser användarna snabbt att konstruktion av produkter i 3D är mer intuitivt. Trots allt lever vi i en 3D-värld, inte i en platt 2D-värld.
CAD-leverantörer inser detta och har skapat övningar och verktyg speciellt framtagna för att underlätta övergången för ingenjörer och designers som är vana att designa i 2D. Din leverantörs värdehöjande återförsäljare (VAR) är också en bra resurs för utbildning och support.
Se till att utvärdera alla dina möjligheter för utbildning: kurser (på-plats kontra på-annan-plats), verktyg för egeninlärning och webbinarium och sist men inte minst användarkonferenser och diskussionsforum där användare kan få hjälp med bransch- eller produktspecifika frågor. Att utse en intern teknisk ”guru” eller expert som folk kan vända sig till med frågor eller problem kan även det kraftigt minska användarnas frustration.
Det leder till betydande avbrottstid i arbetet. Detta är en vanlig farhåga, i synnerhet hos mindre företag med motsvarande små designteam. En strategi som ofta används för att mildra avbrottstiden är att flytta projekt till 3D CAD i faser, medan man fortsätter att använda 2D för att säkerställa att arbetsflödet inte plötsligt avbryts under övergången.
En annan metod är att använda 3D i ett pilotprojekt i vilket du kan testa dina 3D-processer och verktyg för att identifiera och få bort problem innan de sprids i företaget. Dessa pilotprojekt bör helst omfatta någon ny självständig produkt så att det inte inkräktar på övrigt pågående arbete. 
När implementeringen av 3D CAD väl har påbörjats – antingen genom infasning eller genom pilotprojekt – garanteras en smidig övergång till 3D bäst genom att ge bra utbildning för alla ingenjörer, identifiera och lansera bästa modelleringsrutiner och tillhandahålla nödvändiga supportresurser.
Våra produkter är enkla och kräver inte 3D CAD. Även de enklaste produkter kan dra fördelar av 3D eftersom dess fördelar kan uppnås genom alla faser i produktutvecklingen. Förbättrad design är bara toppen på isberget. Även simpla delar kan optimeras genom virtuell provning med hjälp av simuleringsprogramvara. Framtida kunders krav kan kräva modifiering eller specialanpassade versioner av din produkt vilket också snabbt kan genereras med användning av 3D CAD.
Dessutom är det lätt att utföra ändringar på enkla delar som ursprungligen skapades i 2D-ritningar. Alla 2D-ritningar kan skapas och återskapas på ett enkelt sätt när ändringar är utförda i 3D CAD-systemet, vilket också påskyndar designändringar.
Nedströms kan även fördelar i tillverkningen skördas genom att förse maskinskötare med mer användbar 3D-data om de kan använda för att mäta och göra genomskärningar på delar direkt med ett knapptryck, med bibehållen designintegritet och måttnoggrannhet. 


Vi kommer inte att kunna använda våra äldre data. Vi förstår. Ni sitter på en guldgruva med äldre 2D-data som det tog åratal av hårt arbete att samla. Ni har inte råd att börja på nytt. Goda nyheter: det behöver ni inte. Ni kan utnyttja existerande 2D-ritningar för att skapa 3D-modeller.
SOLIDWORKS gör det möjligt för användarna att importera 2D data i DXF- och DWG-format samt även som AutoCAD Blocks för att snabbt skapa 3D-modeller direkt från 2D-data. Andra användbara konverteringsverktyg inkluderar ett Design Clipart verktyg som gör det möjligt för dig att dra och släppa ritningsbilder från DWG-filer till 3D SOLIDWORKS modeller, samt ett annat, kallat View Folding som hjälper dig att automatisera skapandet av en 3D-modell genom att manipulera bilderna från en importerad 2D-ritning.
Det kan dock finnas vissa tillfällen som man måste lämna äldre data i 2D. Om du bara behöver skriva ut och titta på dessa 2D-ritningar kan du använda någon app som är gratis eller kan skaffas för en låg kostnad för att göra det. Många 3D-leverantörer erbjuder också en kostnadsfri 2D-produkt så som DraftSight, som du kan använda för att komma åt och arbeta med äldre data.
Vi måste göra oss av med våra 2D-verktyg. De flesta av dagens tillverkare fortsätter att använda en kombination av 2D och 3D CAD-verktyg av en mängd olika anledningar. För vissa uppgifter, så som maskinlayout och konceptdesign, kan 2D-verktyg fortfarande fungera bättre för dig. Vissa äldre ritningar går inte att konvertera och du kan fortfarande behöva leverera 2D-ritningar till leverantörer eller kunder.
De flesta 3D CAD-system gör det möjligt för dig att enkelt ta fram ritningar, bilder och övriga typer av nödvändig dokumentation i en mängd 2D-format för att delas med partners i leverantörskedjan eller med kunder.
Jag behöver inte lära mig 3D. 3D CAD ger betydande fördelar och förmåner som hjälper organisationer att försöka hålla sig flytande på dagens alltmer konkurrensfyllda marknader, men det är inte bara viktigt för företag.
Enskilda ingenjörer och designers som vill behålla långsiktig jobbsäkerhet måste hålla sin kompetens knivskarp och dagsaktuell för att kunna konkurrera om framtida jobb eller kunna avancera inom sina egna företag. Utexaminerade ingenjörer har alla blivit utbildade på 3D-verktyg, så för arbetande ingenjörer idag är det ett måste att lära sig 3D CAD för att hänga med och inte hamna på efterkälken.
Det är för dyrt. 3D CAD-programvara är inte billig men dess hjälp till företag genom ökad produktivitet, förbättrad kommunikation, höjd produktkvalitet och påskyndad tid till marknad legitimerar och berättigar den initiala investeringen. Men du behöver inte tro mig; gör din egen hemläxa och kalkylera din förväntade avkastning på investeringen (ROI) genom att använda den totala ägandekostnaden (TCO) för att jämföra kostnader, inklusive maskinvara, underhåll, uppgraderingar, support och utbildning.
Ha i åtanke att det inte bara är 3D CAD-programvaran som levererar kostnadsberättigade fördelar utan även de underordnade verktyg som gör det möjligt för designers att optimera produkter genom simulering, utvärdera möjligheten att tillverka produkter, samarbeta med designteam och dela värdefull designdata till konsumenter av digital data nedströms för att leverera mest valuta för pengarna.
Upptäck själv. När du har en ordentlig plan för utbildning och support kan införandet av 3D CAD leverera en mängd förmåner, inklusive kortare tid till marknad, förbättrade kommunikationer och högre kvalitet i riktigt optimerade produkter. Att skörda dessa förmåner kan ge ditt företag en verklig konkurrenskraftig fördel. Kontakta oss så hjälper vi dig hitta en lösning som passar dig och ditt företag. 

fredag 12 september 2014

Få bättre koll med CAD Admin Dashboard

Vi får ofta supportfrågor från våra kunder om att få hjälp att få lite bättre koll på vilka datorer som deras SolidWorks-licenser används på. Speciellt om det är ett flertal fasta licenser inblandade, kan det vara svårt att hålla reda på vilket serienummer som används på vilken dator utan att behöva springa runt och titta på varje dator.

Jag skulle därför vilja tipsa om en funktion som kom med SolidWorks 2013 som heter CAD Admin Dashboard men som många kanske inte känner till.


För att komma åt denna tjänst behövs aktivt serviceavtal för SolidWorks och att man loggar in på SolidWorks Customer Portal som finns på SolidWorks hemsida (har man inget konto redan kan man enkelt skapa ett).


Inne i CAD Admin Dashboard kan du i kollumnerna Account och Serial Number se vilken dator som har vilket SolidWorks-serienummer.

Det finns så klart andra bra funktioner som kan vara väldigt användbara, t ex Machine Details som informerar om bland annat om grafikdrivrutinen är supporterad och ger en sammanfattning om relevant information för datorn.


En viktig sak man måste göra för att kunna se informationen om datorerna är att man har aktiverat alternativet för att vara med i SolidWorks Customer Experience Improvement Program i Options enligt bilden nedan på varje dator.
Lycka till!

Carl-Johan Jonsson
Technical Consultant, CAD and Simulation

torsdag 4 september 2014

Två blir ett: Trim+ Knit = Intersect


Jag tänkte tipsa er om en nyhet som kom i SW 2013 men som många kanske inte känner till. Intersect är ett verktyg som hjälper dig att kombinera ytor, solider och plan i ett enda kommando, utan att behöva göra flera ”cut”, ”trim” och ”fill features” innan. Intersect skiljer sig från ”combine” då det i samma kommando kan både lägga till och ta bort material. Resultatet av en intersect operation är alltid en solid.


Här är exempel på hur man kan använda detta.  


En tänkt högtalare som i dagsläget består av 6 ytkroppar. 


 
 


Starta Intersect kommandot som du hittar på Feature-fliken eller Insert-> Features.


Välj in de ytor som ska bilda högtalaren under ”Selections”, klicka sedan på ”Intersect”. Välj eventuellt bort de ”regioner” som bildats men som du inte vill ha med under ”Regions to Exclude”
 
Resultatet är två solida kroppar som man kan jobba vidare med.
 


Ett annat sätt att använda Intersect är om man vill fylla ett hålrum mellan två detaljer.
 

Samma tillvägagångsätt används här, man väljer  de båda solida kropparna under ”Selections”, tar bort de områden man inte vill ha med under ”Regions to exlude”. Resultatet blir en solidkropp som bildas i det hålrum som fanns mellan de ursprungliga kropparna.


Lycka till!

Helena Eidgärde
Technical Consultant, CAD