tisdag 26 augusti 2014

Monteringsanvisningar med SolidWorks Motion

Ett ritningsunderlag av en sammanställning kompletteras ofta med en exploderad vy, vilket ger en bättre och mer överskådlig presentation av konstruktionens sammansättning. En sällan utforskad möjlighet är däremot kombinationen av en exploderad vy och SolidWorks animeringsverktyg.
Syftet med animeringsfunktionen är dess pedagogiska styrka då en komplicerad montering mycket enkelt kan förtydligas med en videoinstruktion.Skapa en exploderad vy med vanlig metod. Du hittar verktyget på fliken ”Assembly” i sammanställningsläge.Manipulera positionen på samtliga komponenter som ska ingå i animeringen genom att koppla dem till separata exploderade steg. Förflytta komponenterna i dess monteringsriktning.Växla till animeringsläge genom att klicka på fliken ”Motion Study” i nedre vänstra hörnet av den öppna sammanställningen.Importera därefter sprängvyn med hjälp av verktyget ”Animation Wizard”. Ange antingen ”Explode” eller ”Collapse” beroende på om det är montering eller demontering som ska animeras. Ange därefter längden på uppspelningstiden.Varje komponent, vars position modifierats med ett exploderat steg, tilldelas en tidsbestämd rörelselinje. Själva rörelsen, animeringen, redovisas med en orange linje som avgränsas av två blå positionsnycklar. Positionsnycklarna beskriver komponentens monterade- och sprängda position. Spela upp animeringen genom att klicka på ”Play from start”.Modifiera animationstiden för en komponent genom att förflytta dess positionsnyckel. Möjligheten finns även att ändra ordningen på de exploderade stegen genom att flytta hela komponentens rörelselinje.

Orienteringen är vad som kan ge effekt i en animering samt förtydliga en montering. Orientering sker med vanlig metod såsom att aktiva en standardvy eller zooma in/ut med hjälp av scrollhjulet. Varje ny position behöver däremot tilldelas en orienteringsnyckel. Ställ tidslinjen genom att klicka på en önskad tidpunkt, modifiera orienteringen, markera ”Orientation and Camera View” och klicka därefter på “Add/Update Key”. Mellan två orienteringsnycklar skapas en animerad övergång. Slutligen exporteras animationen med ”Save Animation”. Ange önskat bildförhållande, 25 bilder per sekund rekommenderas.Rekommenderad metodik då arbetar med animeringar är att alltid kontrollera resultatet av en förändring innan nästa påbörjas. Utnyttja därmed ”Play from start”, eller ”Play”, för att verifiera att en förändring ger önskat resultat.

Läs mer om SolidWorks Motion under SolidWorks hjälpavsnitt. Ta även del av de övningar som finns under SolidWorks Tutorials för att utforska ytterligare möjligheter med verktyget.

Magnus Skoog
Technical Consultant CAD

tisdag 12 augusti 2014

Tips och Tricks: Visa mer i dina ritningsvyer


Jag vill tipsa om verktyget ’Alternate Position View’ som vissa redan använder flitigt men många inte vet om. Verktyget gör det möjligt att visa en sammanställnings rörelseomfång i en 2D-vy på ritning. Den alternativa vyn visas som en fantombild och det går att måttsätta mellan den primära och alternativa positionen.
Du hittar kommandot längst till höger på fliken ’View Layout’ i SolidWorks.
’Alternate Position View’ behöver en konfiguration i din sammanställning. Har du redan en konfiguration där komponenterna är rätt positionerade kan du direkt välja ’Existing configuration’. I annat fall väljer du ’New configuration’ och ger konfigurationen ett namn.

Då du godkänner öppnar SolidWorks automatiskt din sammanställning med kommandot ’Move’ aktiverat. Ett tips är att även utnyttja ’Collision Detection’ under ’Options’ med alternativet ’Stop at collision’ markerat de gånger du vill visa ytterpositioner, se nästa bild.
 

När du känner dig nöjd med komponenternas position godkänner du ’Move’ kommandot och skickas automatiskt tillbaka till ritningen där din ’Alternate Postion View’ nu skapats. Kommandot kan användas flera gånger i samma vy ifall många positioner behöver visas.


Kalle KrantzénTechnical Consultant CAD

måndag 4 augusti 2014

En av våra vanligaste supportfrågor!

Tänkte dela med mig av en av de vanligaste support-frågorna och dess lösning.
”Jag har en ritning på en plåt och min utbredda vy visas nu som bockad, varför är det så?”

Det kan se ut så här t.ex.:När man skapar sin utbredda vy på ritningen så skapas samtidigt en underliggande konfiguration i parten där den är utbredd.


Problemet kan uppstå t.ex. så här:
Om man öppnar parten från ritningen genom att välja ”Open Part” på den utbredda vyn så öppnas parten i utbrett läge.
Det man inte tänker på är att man genom att öppna parten genom den utbredda vyn har öppnat en annan konfiguration av parten.
Skulle man i detta läge vika ihop parten igen och växla till ritningen medför det att konfigurationen som visar detaljen utbredd också är bockad.
 


För att lösa det så får man helt enkelt se till att plåten ligger i utbrett läge i den underliggande konfigurationen(SM-FLAT-PATTERN) och att den är bockad i huvudkonfigurationen.

Daniel Andersson

Technical Consultant, CAD and PDM