torsdag 30 januari 2014

Tips och Tricks - Hög tid att lägga vikt vid tyngdpunkten

Lägg vikt vid tyngdpunkten i din modell, inte minst då det gäller sammanställningar kan det vara intressant att få ut tyngdpunkten. Detta fanns det tidigare inga enkla metoder för att lösa i Solidworks, utan det fordrade exempelvis ett macro. Men så i version 2013 dök det upp en funktion som löser detta, både i 3D och 2D läget.
Detta ska vi nu kika närmare på.
1. När det gäller parter och sammanställningar finns det två vägar för att få fram tyngdpunkten eller Center of Mass (COM):
Insert  Reference Geometry  Center of Mass eller via
kommandoraden Features  Reference Geometry  Center of Mass.
Denna syns som en svart/vit boll i grafiken och syns även direkt under Origo i feature-trädet.2. För att skilja på toppsammanställningens COM och övriga, visas symbolerna i gult för parter och grönt för undersammanställningar. Det visas även en part/assy symbol bredvid.3. I toppsammanställningen kan COM användas för att mäta till eller knyta ett referensmått mot (gråa måttet i bilden). I undersammanställningar och parter kan man däremot använda något som kallas COMRP, Center of Mass Reference Point, dessa punkter kan man även matea till samt lägga styrande mått mot (svarta måtten i bilden).
4. Ett användningsområde för referensmåtten är att man direkt får en kvittens på hur ändringar i modellen påverkar sammanställningens tyngdpunkt. I bilden nedan är två parter suppressade, COM flyttas och det gråa måttet vittnar om detta.

5. En sådan referenspunkt skapar man genom att klicka på COM och välja Center of Mass Reference Point.6. Har man lagt in en COM i sin modell kan man nu få ut denna på ritningen. Detta görs genom att klicka på Model Items som hittas på Annotation fliken. Välj sedan vilken eller vilka vyer som ska visa COM. Markera Centre of Mass under Reference Geometry och godkänn.7. Punkterna kan nu användas för att måttsätta till och bekräfta att resultatet blivit som tänkt.

Lycka till!


Tommy Grann
Technical consultant, CAD

onsdag 22 januari 2014

Tips och Tricks - Custom Hole Mesh

Custom Hole Mesh av en egen bild

Vill man skapa en visuell effekt av en hålbild i sin modell kan man göra det av en egen bild. Bildfilen kan exempevisl vara en jpeg, tiff, bmp eller png. Tänk på att det är det svarta i bilden som klipps bort i modellen. Tänk också på att ”RealView Graphics” måste vara aktiverat. 
I detta exempel används bilden nedan:Börja med att editera partens appearance (fungerar givetvis också på Face, Feature och Body nivå också) enligt bild nedan: Klicka till på ”Advanced-knappen”  - Klicka på fliken ”Surface Finish”. I drop-down menyn för     ”Surface Finish” välj alternativet ”Custom hole mesh”
Till sist: peka in Din bildfil via Browse-knappen under ”Image path”
Vill man ändra storlek på sin Custom Hole Mesh kan man göra detta under fliken ”Mapping”.Färdigt! Se resultatet nedan.

Daniel Johansson 
Technical Consultant, CAD

torsdag 16 januari 2014

SolidWorks 2014 - Ny funktionalitet i Section View

I SolidWorks 2014 har det tillkommit två nyheter i Section View kommandot - Graphics-Only Section View och Selected Components.

Graphics-Only Section View
Snittvyer kan vara ett kraftfullt verktyg tex när man ska presentera och beskriva något i en sammanställning, men eftersom storleken och komplexiteten i sammanställningarna ökar så ökar svårigheten/tidsåtgången för att skapa dem. Till och med de enklaste plana snitt i en stor sammanställning kan bli ganska svåra att beräkna.
Nu har det kommit ett alternativ som snabbar upp en potentiellt tidskrävade grafisk operation som man kan välja i kommandot som heter “Graphics-Only Section View”.
Med hjälp av Large Design Review teknik så kan man avsevärt förkorta den tid som behövs för att beräkna snittvyer. Detta kommer att öka användarens förmåga att analysera, presentera, eller felsöka stora sammanställningar. 

Se bild nedan. Selected Components
Med "Selected Components" kan man välja vilka komponenter eller kroppar som ska ingå eller exkluderas i snittvyn. På så vis kan man tydligare visa en funktion eller detalj i sitt sammanhang.

Se bild nedan. Peter Gunnarsson
Technical Consultant, CAD