onsdag 19 februari 2014

3D Skrivare: Nästa industriella revolution?

Det är ingen tvekan om 3D-skrivare är på uppgång. Denna revolution inom produktframställning är på väg att förändra våra liv. Medan traditionella laser-och bläckstråleskrivare bara gör märken på papper, så bygger 3D-skrivare upp produkter med hjälp av ett stort antal mycket tunna lager av t.ex. plast, metall eller varför inte choklad? Vi har redan i flera år sett 3D-utskrifter inom olika områden som verktyg, prototyper, smycken, solglasögon, leksaker och fordonsdelar. Men detta är bara början, digital tillverkning kommer att förändra hur vi skapar, transporterar och lagerhåller våra produkter.

I dagsläget så är detta begränsat, men 3D-utskrifter har potential att förändra vissa delar av tillverknings-, och leveranskedjan på längre sikt. Om vi tittar på vad 3D skrivare kan ha för påverkan på leveranskedjan, så finns det några tydliga effekter, bl.a. den förändrade platsdynamiken genom att skriva ut i 3D lokalt istället för utnyttja globala resurser och minskar således transportkostnader och utsläpp. Dessutom, istället för att ta plats i traditionella fabriker, så kommer 3D-utskrifter skapa en efterfrågan på mindre, standardanpassade lokaler, som öppnar upp möjligheter för utvecklare och investerare.Till exempel, om vi tittar på en traditionell leveranskedja:

Produkter är massproducerade
Tillverkade varor " trycks ut " och distribueras genom nätverk av lager till kunder
Långa ledtider
Höga transportkostnader
Stor klimatpåverkan

Leveranskedjan av 3D-utskrifter:
Anpassningsbar produktion
"Dras ut" av slutkundernas efterfrågan
Lokal utskrift och distribution
Korta ledtider
Låga transportkostnader
Låga koldioxidutsläpp
Detta innebär att 3D-utskrifter kan ha effekt på den traditionella tillverkningsprocessen som ofta är en subtraktiv process där man använder metoder som skärning, borrning, fräsning för att skapa en slutlig produkt och därmed efterlämnar materialspill.
Om man jämför detta med 3D-utskrifter, som är en additiv process, där det är flera lager av material som skapar den slutliga produkten, så kan detta leda till nya outnyttjade marknader eftersom fördelarna i leveranskedjan och att minimalt spill av material innebär att man uppnår minskade kostnader.

För att förstå var framtiden tar oss, dela gärna dina tankar kring 3D-skrivare genom att besvara dessa tre enkla frågor:


Vi ser fram emot att höra dina tankar om 3D-Utskrifter: Nästa industriella revolution!


Charles Nilsson
Product Marketing Manager                                                         måndag 17 februari 2014

SolidWorks Enterprise PDM Office Integration


Från och med SolidWorks Enterprise PDM 2014 finns det en Office-integration tillgänglig för nerladdning på SolidWorks Customer Portal.
Integrationen kan laddas ner utan extra kostnad för dig som är EPDM kund. Integrationen stödjer följande versioner av Microsoft Office; 2007, 2010 och 2013 i både 32- och 64-bitars version.
Integrationen

Med integration installerad slipper du t.ex. att stänga ditt Word-dokument för att göra en in-checkning.
Du har nu tillgång till de vanligaste funktionerna direkt från ditt Office-program, så som t.ex. in- och ut-checkning, byte av status och möjlighet att hämta olika versioner.
EPDM funktionerna hittar man på en ny flik som dyker upp efter installationen:
Nerladdning och InstallationDu kan ladda ner installationsfilerna på 

SolidWorks Customer Portal under
”Downloads and Updates”:
Det finns två varianter att ladda ner, en för 32-bitars Office och en för 64-bitars. Det är viktigt du installerar rätt version, annars kommer det inte att fungera.
Tänk på att även om du kör 64-bitars Windows så är det inte helt säkert att du kör 64-bitars Office, så kolla upp detta innan du installerar! Daniel Andersson
Technical Consultant, CAD and PDMAtt spara eller kasta, det är frågan

Många gillar möjligheten till konfigurationer i SolidWorks, ännu fler har använt konfigurationer. Säkert är du en av dem som gillar denna funktionalitet men kanske missade du nyheten i SolidWorks 2013 som låter Dig välja om en konfigurations ”genererade data” skall sparas i SolidWorks-filen eller kastas.

Naturligtvis sparas alltid grundinformationen om de olika måtten och om en fetaure skall vara suppressad eller unsuppressad. I tidigare versioner av SolidWorks sparades alltid konfigurationernas genererade data i SolidWorks-filen, och enda sättet att kasta den informationen från SolidWorks-filen, och på så vis få ner filstorleken var tidigare att köra kommandot ”Save As” och helt enkelt skapa en ny fil. Att göra ”Save As” kräver gedigna kunskaper i SolidWorks filhantering och kan lätt ställa till lite problem.
I SolidWorks 2013 kom nyheten att i ConfigurationManager’n välja om den ”genererade datan” skall sparas eller automatiskt kastas när SolidWorks-filen sparas. 
För att aktivera denna automatik måste man för göra följande inställning i System Options.
Med hjälp av några enkla knapptryckningar kan vi nu i SolidWorks själva bestämma vilka konfigurationers data som skall sparas. Vi kan också välja att radera konfigurationens informationen. För alla konfigurationer eller bara vissa. Klicka på Configuration Manager fliken och högerklicka på en konfiguration. Välj ”Add Rebuild/Save Mark” och du har har talat om för SolidWorks att denna konfigurationens data skall sparas i SolidWorks filen. Om du nu spara SolidWorks filen så kommer bara de konfigurationer som har diskettsymbol på sig ha sin fullständiga information lagrad. Vilket gör att det går snabbt att aktivera dessa konfigurationer.
Nedan ser vi ett litet klipp från SolidWorkshjälpen med ingående information om de olika symbolernas betydelse.
För och nackdelar

Som du säkert förstår finns det fördelar och nackdelar med båda alternativen. Att låta informationen kastas gör att filen blir mindre. Nackdelen är att det tar längre tid för SolidWorks att generera informationen igen när konfugrationen åter skall laddas. 
Att spara informationen i SolidWorks-filen har då det omvända förhållandet.

Den sparade informationen i SolidWorks-filen finns redan genererad och går på så vis snabbare att bara laddas, inte genereras. Nackdelen blir således att filstorleken ökar.

*Genererade data – En liten förklaring till dessa ord kan behövas. Varje gång en konfiguration aktiveras i SolidWorks så uppdateras/skapas information i SolidWorks-filen om den aktiverade konfigurationen. Har man många konfigurationer så kan SolidWorks-filen efter hand bli ganska stor. Vilkat mått som gåller för en viss konfiguration lagras naturligtvis alltid.Henrik Jonsson
Technical consultant, CAD