torsdag 25 juli 2013

Logopress - Kraftfull plugin till SolidWorks som gör det enkelt att breda ut komplexa plåtdetaljer

Logopress3 BLANK


Logopress är en kraftfull plugin till SolidWorks som gör det enkelt att breda ut komplexa plåtdetaljer direkt i SolidWorks. BLANK-funktionen tillåter användare att snabbt och enkelt förutsäga utbredning av 3D formade delar.

De avancerade FEM funktionerna hjälper både vid offertstadiet och i design processen av verktyg och det minimerar utvecklingstiden. Logopress3 BLANK kan också användas till att breda ut olika typer av applikationer, såsom: tyg, plast, läder, förpackningar.
onsdag 10 juli 2013

Tips & Trix: Arbetar du med avancerade ytor?

Arbetar du med avancerade ytor? Har du varit med om att du jobbat med ett ganska långt träd och plötsligt får du oväntade fel i trädet på en enkel feature? Kanske ett face i modellen är osynligt fast det finns där, eller att det ser okej ut i parten men inte när du lägger den på en vy i ritningen?

Detta kan hända om man jobbar med komplexa former och har använt sig av kommandon som t.ex. shell, surface offset, flex, fillets eller variabla radier. Orsaken är ofta att en yta/face från en tidigare feature inte kan möta och smälta ihop med den nya geometrin korrekt. Det är inte alltid uppenbart för oss användare vilka ytor som inte funkar och det kan vara ganska trixigt att felsöka. Många gånger måste man modellera om stora delar för att komma tillrätta med problemen i modellen när man upptäcker dem så här sent.

Hur kan du då undvika att detta händer?

Jo, det finns en system-inställning i options, Verification on Rebuild som gör en s.k. advanced body checking vid varje rebuild av modellen och förhindrar att SolidWorks skapar fetures med ogiltig eller felaktig geometri. I vanliga fall kontrollerar SolidWorks bara att varje nytt face inte skär/korsar eller överlappar intilliggande face. Men med Verification on Rebuild aktiverat kontrolleras nya face mot ALLA existerande face i modellen. Skulle det nya facet ställa till något problem fallerar featuren direkt och du får ett fel i trädet som blir rött. Så med denna inställningen i klickad ser du fel du inte skulle sett annars.

onsdag 3 juli 2013

Vanliga användarfrågor om SolidWorks Simulation - resultat

Att kunna visa och presentera sina beräkningsresultat är viktigt men det är inte alla som känner till hur detta kan göras mer effektfullt. Här kommer några av de vanligaste frågorna angående att visa resultat i SolidWorks Simulation.

Q: Kan man visa mesh och resultat samtidigt?

A: Ja, det är möjligt och i många fall ett bra sätt att tydliggöra resultat och vilken upplösning man använt i beräkningen. Högerklicka på plotten där meshen skall visas och klicka på Settings. Under Boundary Options, välj Mesh istället för Model.