onsdag 26 mars 2014

Tips och Tricks i SolidWorks - Få kontroll över din Ctrl-tangent

Här kommer ett par kända och kanske okända tips på hur man kan använda Control-tangenten i SolidWorks. Ska du göra en till av samma sak, då kan du ofta använda Ctrl. 

Att hålla in Ctrl och dra saker är smidigt: Håll in Ctrl och dra ett befintligt plan – du får ett nytt plan.

Ctrl-dra features från trädet till modellen – här drar vi Fillet2 och får då kopian Fillet5 på kanten där vi släpper muspekaren.

Ctrl-dra vyer mellan blad för att kopiera dem – här drar vi vy3 till blad2 och får då en kopia.

Ctrl-dra komponenter i sammanställing – här får vi en kopia av skruven.
Ctrl-dra ett apperance från trädet till komponent – färgen läggs på den komponenten.

Det var några tips på ctrl-dra, nu kommer några tips på att markera flera saker medan du håller in Ctrl för att få flera saker markerade samtidigt.
Om du vill skapa en text på ritning som pekar på flera kanter, ctrl-markera två kanter först, klicka sedan på Note. Då får du en multi-branch istället för att behöva högerklicka på pilen och välja Insert new branch.


Om du vill få tillbaka den här mått-rutan med inställningar för t.ex. att justera in dina mått. Rutan kan ju lätt försvinna om du rör musen lite för långt bort från rutan.
Tryck bara ctrl. Då dyker den upp igen och du kan välja Auto Arrange Dimensions.

Ctrl är också väldigt smidigt när man ska mate:a komponenter i en sammanställning. Håll in ctrl och klicka på två ytor på de parter som ska sitta ihop. När du släpper ctrl så dyker mate-alternativen upp direkt – och här väljer jag en concentric mate. Detta är en smart nyhet i SolidWorks 2014, i tidigare versioner får du först klicka på mate-gemet, sen välja mate-typ.
Marcus Reldin
Technical Consultant, CAD

fredag 14 mars 2014

Jämför resultat i Flow Simulation

Att simulera tidigt i utvecklingsprocessen gör det möjligt att tidigt hitta problem med sin konstruktion och ger såklart även möjlighet att åtgärda dessa innan tidskrävande och dyra prototyper tas fram. 
Att simulera virtuellt ger även i många fall en tydligare bild av resultatet och en fördjupad kunskap om produkten än vad fysiska prototyper kan ge. 
En snittplott med temperaturfördelning samt strömningslinjer ger en helt annan helhetsbild av produkten än vad temperaturgivare i ett fysisk test kan ge. 

I SolidWorks Flow Simulation finns även effektiva verktyg för att jämföra olika koncept eller konstruktionsförändringar på ett systematiskt, grafiskt och tydligt sätt:
Genom att använda ”Compare” funktionen, så kan man jämföra grafiska och numeriska resultat mellan olika koncept eller konstruktionsförändringar.

Välj vilka simuleringar och resultat du vill jämföra. Dels får man grafiskt resultat som visar på skillnader i resultat, här ser man hur val av kylfläns påverkar temperaturen:
Jämförelse av numeriska resultat visas i en tabell eller som grafer, här ser vi max temperatur på chipen under kylflänsarna för de olika simuleringarna:
I detta fallet ser vi att temperaturen skiljer sig avsevärt mellan de olika kylflänsarna – det är inte svårt att välja vilket koncept som man ska gå vidare med.
Petter Månsson
Technical Consultant 

fredag 7 mars 2014

Tips och Tricks - Spara tid med Rapid Sketch


Rapid sketch är en riktig doldis bland verktygen som finns på skissfliken i SolidWorks. Du har säkert någon gång sett knappen längst till höger i verktygslisten och kanske till och med undrat vad den gör? 


Rapid sketch gör det möjligt att arbeta med skisser på flera ytor utan att öppna och stänga skisskommandot. Med ett skissverktyg igång håller du bara musmarkören över en yta du vill rita på. SolidWorks visar med ett grått plan vilken yta du kommer att rita på och du kan utan att behöva godkänna skissen fortsätta rita på nya ytor: Slutresultatet blir att du får en skiss för varje yta du ritat på. Skisserna kan användas till att skapa features precis som vanligt. Testa gärna och se om det passar ditt sätt att jobba.

Kalle Krantzén
Technical Consultant CAD

måndag 3 mars 2014

Nysatsning på våra utbildningar!

Hej! Har du upptäckt att vi nu har utökat och förbättrat vårt utbud av utbildningar? 

Bland våra Standardutbildningar hittar du numera SolidWorks Administrator SNL för dig som kommer att administrera, eller redan idag administrerar ditt företags flytande licenser av SolidWorks. Där finner du också SolidWorks Administrator Setup där du lär dig hur man installerar, hanterar och konfigurerar SolidWorks.

Alla ovan nämnda utbildningar ingår dessutom i alla Utbildningsavtal, så här finns bara fördelar med att förkovra sig och bli ännu mer effektiv!

Du har nu också möjlighet att gå en utbildning som direkt riktar sig mot Add-Ins  i SolidWorks, som TactonWorks för konstruktionsautomatisering, SolidWorks Sustainability som hjälper dig att vara en miljömedveten konstruktör och Power Surfacing för ren friformskonstruktion av Klass-A ytor.

En annan nyhet är våra Branchspecifika utbildningar, med specialanpassade Kurspaket, riktat direkt mot dig som jobbar med t.ex Konsumentprodukter, inom Medicinindustrin eller med Plåt- Balk- och Rörkonstruktioner. Alla utbildningar hålls naturligtvis av certifierande instruktörer, många med erfarenhet av just dessa typer av utmaningar.

Tveka inte att ta tillfället i akt och utöka dina kunskaper. En utbildning hos oss är en säker investering för en effektivare vardag! Läs mer om våra Utbildningar på http://plmgroup.se/Utbildning.aspx.

För frågor om våra utbildningar och anmälan till dem är du välkommen att kontakta:


Ann-Sophie Svensson, Account Manager 
Södra Sverige
Direct: + 46 370 37 19 04
Office: +46 370 69 09 50
ann-sophie.svensson@plmgroup.se

Anna Petersson, Account Manager 
Mellersta Sverige
Direct: + 46 370 37 19 02
Office: +46 370 69 09 50
anna.petersson@plmgroup.se

Sara Monrad, Account Manager 
Norra Sverige
Direct: + 46 21 17 06 92
Office: +46 370 69 09 50