måndag 31 oktober 2011

Gör din konstruktion smartare!

Många har sett den men alla vet inte vad den är till för, den lilla mappen med en mätklocka på som finns längst upp i featureträdet.
Sensors är ett utmärkt sätt att sätta just sensorer på din komponent eller sammanställning. En sensor kan vara av typen Analysdata, Viktegenskaper, Mått, Kollisionskontroll, Mätning eller Avgränsning och har därför ett otroligt bredd användningsområde för alla typer av konstruktion.
Ta som exempel en panel till ett elskåp. Vi har som ett av konstruktionskriterierna satt upp att totalvikten på panelen inte får överstiga 3kg.
Det vi nu behöver göra är att lägga på en sensor som kontrollerar just detta och om vi överstiger den uppsatta maxvikten så kommer vi få en varning angående just detta, oavsett vilken eller vilka ingående komponenter som bidrar till detta.
Se till att lägga till detta verktyg till er CAD-metodik redan idag för en bättre kontroll.

Ola Claesson, MP Engineering

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar