onsdag 3 oktober 2012

TactonWorks – Design Automation i världsklass! Ny version ute snart!

Under fjärde kvartalet i år kommer Tacton att släppa nästa version av TactonWorks, version 4.4.3. Fokus för denna release har varit att förbättra produkterna TactonWorks Batch och TactonWorks Server. Båda produkterna har byggts om baserat på samma plattform som TactonWorks Engineer. Detta har möjliggjort mycket ny och länge efterfrågad funktionalitet.

Några höjdpunkter i version 4.4.3 av TactonWorks Batch och TactonWorks Server är följande:
  • Nytt och förbättrat användargränssnitt vilket gör användande, felsökning och loggning av produkten allmänt enklare.
  • Stöd för både standardiserade och specialanpassade add-ins. Funktionalitet som dokumentgenerering, layout-uppdatering och dynamisk modellering, vilken tidigare bara var möjligt i TactonWorks Engineer, är nu också möjligt i TactonWorks Batch och TactonWorks Server. 
  • Båda produkterna stödjer nu integrationer för att hämta data samt dokument från andra system under konfigureringsprocessen, tex. dokument från PDM och ERP system.
  • Installationspaketet har anpassats mer till slutanvändarna med ett nytt inbäddat och administrationsfritt kösystem samt webbservice. Detta betyder att man kommer kunna installera och vara igång med produkterna på ett par minuter utan någon djupare IT-kunskap.
  • TactonWorks Server har även fått en integrerad Tacton Configurator Server, vilket betyder att TactonWorks Server nu kan ta emot Tacton Configurator states som input. Detta möjliggör användning av TactonWorks Server om back-end till alla system där design automation and CAD-konfiguration krävs.
Utöver plattformsuppdateringar har ett par nya mappningar mot SolidWorks-parametrar lagts till, som text positionering, aktivering och deaktivering av notes, styrning av dimensionstoleransvärden, styrning av komponentmaterial etc. Update och Layout add-inen har också slagits samman till en och samma add-in.

Detta och många fler förbättringar finns tillgängliga i den nya versionen, 4.4.3. Vi räknar med att denna version kommer att bli mycket uppskattad hos både våra nya kunder såväl som hos våra existerande kunder som är redo att ta nästa steg i sin design automation-implementation.

Tacton kommer att medverka på PLM Groups Lanseringsevent för SolidWorks 2013 i Göteborg, Malmö, Jönköping, och Västerås. Besök oss i vår monter, prata med oss om TactonWorks och den nya releasen och var med i vår tävling med chans att vinna en iPod Touch.

Anmäl dig till eventen här...

Vi ser fram emot att träffa dig snart! 
Petra Lindgren, Tacton

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar