torsdag 16 januari 2014

SolidWorks 2014 - Ny funktionalitet i Section View

I SolidWorks 2014 har det tillkommit två nyheter i Section View kommandot - Graphics-Only Section View och Selected Components.

Graphics-Only Section View
Snittvyer kan vara ett kraftfullt verktyg tex när man ska presentera och beskriva något i en sammanställning, men eftersom storleken och komplexiteten i sammanställningarna ökar så ökar svårigheten/tidsåtgången för att skapa dem. Till och med de enklaste plana snitt i en stor sammanställning kan bli ganska svåra att beräkna.
Nu har det kommit ett alternativ som snabbar upp en potentiellt tidskrävade grafisk operation som man kan välja i kommandot som heter “Graphics-Only Section View”.
Med hjälp av Large Design Review teknik så kan man avsevärt förkorta den tid som behövs för att beräkna snittvyer. Detta kommer att öka användarens förmåga att analysera, presentera, eller felsöka stora sammanställningar. 

Se bild nedan. Selected Components
Med "Selected Components" kan man välja vilka komponenter eller kroppar som ska ingå eller exkluderas i snittvyn. På så vis kan man tydligare visa en funktion eller detalj i sitt sammanhang.

Se bild nedan. Peter Gunnarsson
Technical Consultant, CAD 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar