fredag 11 april 2014

Tips och tricks - Omvänd konfigurationsmetodik

Det kan ofta vara svårt att förutse vilka geometriska behov en viss komponent ställs inför då den används i en sammanställning. Ofta kan det lösas genom att i komponenten skapa en uppsättning konfigurationer som styr geometrin utefter aktuella behov. Däremot finns en alternativ lösning, vänd på situationen och skapa istället konfigurationer när behov uppstår. Lösningen kallas Configuration Publisher och kombinerar kraften från SolidWorks konfigurationstabell med Microsoft Excel.

Ta del av videon nedan för att se ett exempel på hur konfigurationens namn och komponentens geometri kan anpassas och skapas via en tabell: 
OBS! Är kvalitén på filem dålig? Gå till inställningar och ändra till automatiskMagnus Skoog
Technical Consultant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar