tisdag 26 augusti 2014

Monteringsanvisningar med SolidWorks Motion

Ett ritningsunderlag av en sammanställning kompletteras ofta med en exploderad vy, vilket ger en bättre och mer överskådlig presentation av konstruktionens sammansättning. En sällan utforskad möjlighet är däremot kombinationen av en exploderad vy och SolidWorks animeringsverktyg.
Syftet med animeringsfunktionen är dess pedagogiska styrka då en komplicerad montering mycket enkelt kan förtydligas med en videoinstruktion.Skapa en exploderad vy med vanlig metod. Du hittar verktyget på fliken ”Assembly” i sammanställningsläge.Manipulera positionen på samtliga komponenter som ska ingå i animeringen genom att koppla dem till separata exploderade steg. Förflytta komponenterna i dess monteringsriktning.Växla till animeringsläge genom att klicka på fliken ”Motion Study” i nedre vänstra hörnet av den öppna sammanställningen.Importera därefter sprängvyn med hjälp av verktyget ”Animation Wizard”. Ange antingen ”Explode” eller ”Collapse” beroende på om det är montering eller demontering som ska animeras. Ange därefter längden på uppspelningstiden.Varje komponent, vars position modifierats med ett exploderat steg, tilldelas en tidsbestämd rörelselinje. Själva rörelsen, animeringen, redovisas med en orange linje som avgränsas av två blå positionsnycklar. Positionsnycklarna beskriver komponentens monterade- och sprängda position. Spela upp animeringen genom att klicka på ”Play from start”.Modifiera animationstiden för en komponent genom att förflytta dess positionsnyckel. Möjligheten finns även att ändra ordningen på de exploderade stegen genom att flytta hela komponentens rörelselinje.

Orienteringen är vad som kan ge effekt i en animering samt förtydliga en montering. Orientering sker med vanlig metod såsom att aktiva en standardvy eller zooma in/ut med hjälp av scrollhjulet. Varje ny position behöver däremot tilldelas en orienteringsnyckel. Ställ tidslinjen genom att klicka på en önskad tidpunkt, modifiera orienteringen, markera ”Orientation and Camera View” och klicka därefter på “Add/Update Key”. Mellan två orienteringsnycklar skapas en animerad övergång. Slutligen exporteras animationen med ”Save Animation”. Ange önskat bildförhållande, 25 bilder per sekund rekommenderas.Rekommenderad metodik då arbetar med animeringar är att alltid kontrollera resultatet av en förändring innan nästa påbörjas. Utnyttja därmed ”Play from start”, eller ”Play”, för att verifiera att en förändring ger önskat resultat.

Läs mer om SolidWorks Motion under SolidWorks hjälpavsnitt. Ta även del av de övningar som finns under SolidWorks Tutorials för att utforska ytterligare möjligheter med verktyget.

Magnus Skoog
Technical Consultant CAD

2 kommentarer:

  1. It interprets as “Precious Dice” and solely one|is simply one} of two on line casino games that makes use of them. However, distinction to|not like} craps, it is a whole recreation of probability and doesn't use any strategy. Some games, such as 점보카지노 poker and blackjack, are identified internationally. Yet there are other attention-grabbing on line casino games in style in sure nations and locales.

    SvaraRadera
  2. People travel from many different places, typically bringing a month’s price of savings, so that they'll take part in these games of probability and experience the on line casino environment. More usually than not, they go away having lost more cash than they've gained, however having loved the experience nonetheless. Games with low volatility, like video poker, pay again more frequently however in smaller quantities, whereas excessive volatility games, like the Megabucks progressive, have fewer, larger hits. So whereas the potential payoff from a excessive volatility sport may be larger, your cash will usually buy you more time taking part in} on 우리카지노 a low volatility sport. The greatest method to enhance your possibilities to win at slots is to ask the proper questions and look for the proper numbers.

    SvaraRadera