måndag 1 mars 2010

Certified SolidWorks Expert - CSWE

En ny certifiering är tillgängligt för SolidWorks användare - Certified SolidWorks Expert (CSWE), Det tillkännagavs på SolidWorks World 2010. Här är en kort information om certifieringen.

En CSWE certifiering är inriktad till SolidWorks användaren som ofta är den ”interna supporten” för SolidWorks på företaget, då andra användare går till denna för svar. Det är den person som vet hur man löser modellerings problem då de är en större utmaning än normalfallet.

Till skillnad från SolidWorks andra tester, har CSWE vissa förutsättningar som måste uppfyllas för att ens bli behörig för att försöka ta examen.

1. Du måste har tagit och passerat en CSWP certifiering.

2. Du måste ha tagit och gått minst tre av de fem Fördjupningskurser vi erbjuder för närvarande. I dessa kurser ingår Surfacing, Sheet Metal, Mold Tools, Weldments och SolidWorks Simulation (Linear FEA).

CSWE testet fokuserar på olika kärnkunskaper i SolidWorks vilket innebär att de avancerade kunskaperna från Fördjupningskurserna inte prövas i sig. Med det sagt så är kan delar av t.ex. Surfacing funktionalitet behövas för att besvara några av frågorna ändå. En sann SolidWorks Expert vet hur man löser modellering på en mängd olika sätt.

Testet genomförs under 3 timmar och som för närvarande innehåller femton modellerings utmaningar. Ett resultat på 80% rätta svar krävs för att klara testet. Om man inte klarat testet går det bra att göra om det efter en 90-dagar. Kostnaden för att avlägga examen är $ 149 och är tillgänglig via online-certifiering.

Besök gärna customer portal för mer information.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar