torsdag 18 mars 2010

Datormoln

På användarkonferensen SolidWorks World i Anaheim, CA för någon dryg månad sedan informerades användare och press om kommande ny teknik från Dassault Systèmes SolidWorks Corp.

Den största nyheten var att SolidWorks i hemlighet under 6 år jobbat med såkallad Cloud-teknologi för SoldWorks. Om man slår på wikipedia om ”cloud computing”, eller ”datormoln” som det heter på svenska så får man följande svar:

”Datormoln, även kallat molnet, är en teknologi baserad på användning av datorer över Internet. Det är en teknik där stora skalbara resurser, exempelvis processorkraft, lagring och funktioner, tillhandahålls som tjänster på Internet till användare som inte behöver ha den tekniska kunskapen eller kontrollen över infrastrukturen.”

Men vad betyder det på ”riktigt”?!

Jo, det är så att leverantören av produkten eller tjänsten står för en massiv serverpark med stora hårdvaruresurser att tillgå samt att programvaran körs på den istället för lokalt på din dator. Detta är den typ av datorkraft som tidigare endast varit tillgänglig för t.ex. filmindustrin (Sagan om Ringen), banksystem, meteorologi, astrologi, medicinsk forskning, NASA, militär verksamhet, osv.

I praktiken skickas dina tangentbordstryck och musrörelser via en klientprogramvara till servern som i sin tur behandlar och processar data samt skickar bilden av resultatet tillbaks till din dator. En ganska hög bandbredd på ditt bredband är en klar fördel för att få en bra flytande grafik utan eftersläpningar i bilden.

En annan stor intressant fördel är att datan alltid finns tillgänglig på en och samma plats. Alla i utvecklings-teamet har samma data, i realtid. Det spelar ingen roll om man sitter på kontoret, jobbar hemma för dagen, är på flygplatsen i Singapore eller i en taxi på väg till viktiga mötet med stora kunden.

Värt att tänka på i sammanhanget är ju att vi ofta vet mer om vad kompisen gör på sin semester (via t.ex. Facebook) än hur långt kollegan kommit i senaste projektet! Varför är det så, jo datan är spridd över olika lagringmedia och på olika platser. Vi behöver logga på krångliga VPN-tunnlar, ha en viss programvara installerad för att öppna filen, osv.. Cloud teknologi kommer att förändra allt detta och både underlätta samt effektivisera sättet att bedriva produktutveckling.

För oss som använder SolidWorks kommer det att bl.a. ge fördelar så som.

* Möjliggör att kunna hantera mycket stora och komplexa sammanställningar utan att förlora prestanda.

* Renderingar, beräkningar, skapa ritningsvyer, etc. går sekundsnabbt.

* Det finns inget behov av att investera i dyra ”hårdvarumonster” till PC-maskiner, det går att köra molnet-applikationer på en vanlig ordinär standard PC eller varför inte på en iPhone?

* Installation kommer att minska till ett minimum, endast en klientapplikation behövs.

* Realtids kommunikation av data. Samarbetet kommer att öka då det hela tiden är möjligt att arbeta på ”samma” data.

* Enligt förhandsinformationen från SolidWorks så kommer användaren att kunna köpa grund-abonnemanget för tjänsten och sedan betala för verklig utnyttjad tid av systemet, timma för timma eller om det till och med blir minut för minut.

* Plattformsoberoende, dvs. molnet-applikationer körs över Internet så om du föredrar Linux eller Mac framför Windows/PC så går det bra.

Så vår framtida CAD-miljö är med all sannolikhet ”bland molnen” och chansen att vi får se det som en lanserad SolidWorks -produkt redan nästa år är ganska stor. Jag vill till sist poängtera att cloud computing inte på kort sikt kommer att ersätta vanliga SolidWorks utan snarare vara ett komplement för dem som har sådana behov.

På lång sikt, ja det vågar jag ju inte sia om men mycket troligt är ju att de flesta program vi dagligen använder om 5-10 år körs i en cloud-miljö eller liknade.

Mer utförlig information om Cloud-computing finns på Engelska Wikipedia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar