torsdag 12 januari 2012

Optimera er design i SolidWorks Simulation

Vore det inte underbart att kunna låta datorn göra jobbet när det kommer till att bespara tid och pengar på framtagningen av en produkt? Med SolidWorks Simulation Optimization Study kan du som designer säkert skala bort överflödigt material från din design utan att behöva riskera att tappa säkerheten i produkten.

De enkla stegen nedan illustrerar hur verktyget fungerar.

Steg 1:

Skapa en grundläggande design och simulera det lastfall produkten kommer att utsättas för. Ligger spänningarna under de tillåtna så finns det utrymme för optimering!


Steg 2:

Starta en optimiseringsstudie och ange vilka mått som skall tillåtas förändras i designen. Dessa väljs enkelt genom att klicka på måtten i modellen. En övre och undre gräns för varje mått anges sedan.Steg 3:

Till sist anges vilka mål och gränser som skall styra oprimiseringen. I det här fallet skall spänningen ligga under vår utsatta säkerhetsfaktor men samtidigt använda så lite material som möjligt för att göra detta. Beräkningen som genomfördes i steg 1 används nu för de förändringar vi ställde upp i steg 2.

Kör optimeringen.


Steg 4:

Studera resultatet.

SolidWorks föreslår den mest optimala designen men ett antal varianter med förbättrade designer finns tillgängliga att välja mellan. Även varianter som inte klarade kraven finns tillgängliga (markerade i rött).Christoffer Wester
Application Consultant, SolidWorks Simulation

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar