tisdag 12 juni 2012

Snabba upp simuleringen med skalmodeller

Att göra hållfasthetsberäkningar på tunna, solida modeller är ofta tidskrävande och kan ge tveksamma resultat ifall noggrannheten är för lågt satt. Nedan följer ett snabbt och enkelt sätt att göra om en solid modell till skalmodell som sparar både tid och pengar.

En tunn plastspade är ett perfekt exempel på när skalmodeller bör användas.

Steg 1:


Starta kommandot Surface > Offset Surface. Detta skapar en yta som är förskjuten ett angivet avstånd från de ytor användaren väljer in. Högerklicka på en yta i modellen och välj Select Tangency för att välja in hela den krökta ytan. För att skapa ytan mitt i den solida modellen väljs Distance till halva plastens tjocklek.

Består parten/sammanställningen av flera delar, som för spaden, används samma kommando för de andra delarna på samma sätt. För att sätta ihop två ytkroppar används Surface > Knit Surface.

Välj Suppress på de solida kropparna för att ta bort dem ur simuleringen. Kvar är då endast den nyskapade ytkroppen.

Steg 2:

Skapa en ny studie och lägg på de laster och fixturer som behövs. Ange en tjocklek på plasten genom att högerklicka på parten och välj Edit Definition (se nedan).
"Thin" används när skalets tjocklek i förhållande till ytbredning är lägre än 1/20 (ungefär), dvs en 20x20-plåt som är 1 mm tjock. Om plåten är tjockare än så används "Thick".

Steg 3:


Kör studien och notera hur snabbt det gick! Resultaten blir dessutom mer pålitliga eftersom noggrannheten i plastens tjocklek beräknas internt.

Tänk på att det är bättre att lägga tio minuter på att förenkla modellen än att ha tio minuter längre beräkningstid eftersom beräkningen oftast behöver köras mer än en gång!

Lycka till!


Christoffer Wester
Application Consultant, SolidWorks Simulation

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar