onsdag 10 juli 2013

Tips & Trix: Arbetar du med avancerade ytor?

Arbetar du med avancerade ytor? Har du varit med om att du jobbat med ett ganska långt träd och plötsligt får du oväntade fel i trädet på en enkel feature? Kanske ett face i modellen är osynligt fast det finns där, eller att det ser okej ut i parten men inte när du lägger den på en vy i ritningen?

Detta kan hända om man jobbar med komplexa former och har använt sig av kommandon som t.ex. shell, surface offset, flex, fillets eller variabla radier. Orsaken är ofta att en yta/face från en tidigare feature inte kan möta och smälta ihop med den nya geometrin korrekt. Det är inte alltid uppenbart för oss användare vilka ytor som inte funkar och det kan vara ganska trixigt att felsöka. Många gånger måste man modellera om stora delar för att komma tillrätta med problemen i modellen när man upptäcker dem så här sent.

Hur kan du då undvika att detta händer?

Jo, det finns en system-inställning i options, Verification on Rebuild som gör en s.k. advanced body checking vid varje rebuild av modellen och förhindrar att SolidWorks skapar fetures med ogiltig eller felaktig geometri. I vanliga fall kontrollerar SolidWorks bara att varje nytt face inte skär/korsar eller överlappar intilliggande face. Men med Verification on Rebuild aktiverat kontrolleras nya face mot ALLA existerande face i modellen. Skulle det nya facet ställa till något problem fallerar featuren direkt och du får ett fel i trädet som blir rött. Så med denna inställningen i klickad ser du fel du inte skulle sett annars.


När ska man då använda sig av Verification on Rebuild?

Eftersom rebuildtiden blir längre med inställningen påslagen, får man överväga när man har nytta av den. Om modellen består av enkla geometriska former behöver du troligen inte aktivera den. Men om du har en mer komplex modell så använd dig av Verification on Rebuild redan från början. Det kan spara dig många dyrbara timmar och onödiga omtag.

Å sist men inte minst, inställningen den hittar du i Tools>Options>System Options>Performance

Anita Karlsson
Technical Consultant, CAD 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar