onsdag 14 augusti 2013

Arbetar du med externa referenser?Break all External References at once (2013)

Ni som tycker om att jobba med externa referenser för att låna geometri från andra parter har säkert märkt att en stor assembly med många externa referenser kan bli väldigt seg och långsam. Det man vinner i smidighet när man skapar modellerna och det faktum att man får automatisk uppdatering vid ändringar på modeller kan snabbt vändas i långa väntetider när man jobbar med stora assemblies och skapar ritningar på dessa. Det är en balansgång att hitta rätt nivå på hur och när man ska använda External references.

För att öka prestandan i denna typ av assemblies och drawings kan man låsa (Lock external references) eller bryta (break external references). Då behöver SolidWorks inte längre uppdatera kopplingarna och prestandan påverkas inte längre på samma sätt. Detta är i sig ingen nyhet, men problemet har varit att man varit tvungen att låsa eller bryta referenser part för part. Inte så roligt om man har 60-70 parter med externa referenser.
Om man har gjort jobbet att låsa 60 parter och kommer på att alla dessa skall uppdateras igen får man först låsa upp alla 50 (part för part) och när man är klar med uppdateringen får man låsa allihop på nytt.


Det är här nyheten i SolidWorks 2013 kommer in. List External Refs, på hela assemblyn: 

Om man högerklickar i roten på assemblyn hittar man ”List External Refs”.
När man klickar på detta kommando kommer följande dialog upp:
I denna dialog finns nu en lista på samtliga komponenter som har externa referenser. Detta är också en nyhet i 2013. Tidigare fick man själv leta upp alla parter med referenser.
Då finns följande val; ”Break All” eller ”Lock All”. Väljer man ”Lock All” kommer SolidWorks att låsa samtliga externa referenser i samtliga parter i listan och vi kommer genast att märka en prestandaförbättring i assemblyn och dess drawing.

På motsvarande sätt kan man låsa upp parterna igen med ”Unlock All” när vi behöver uppdatera assemblyn.
”Break all” används för att bryta kopplingar permanent istället för att låsa dem. Det finns också en funktion för att automatiskt ersätta brutna sketch relations med fixed relations.

Om man specifikt markerar vissa parter i listan ändras valen till ”Break Selected” och ”Lock Selected” vilket ger ännu större kontroll på vilka parter man vill låsa eller ta bort referenser på.Anders Friberg
Technical Consultant, CAD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar