onsdag 19 februari 2014

3D Skrivare: Nästa industriella revolution?

Det är ingen tvekan om 3D-skrivare är på uppgång. Denna revolution inom produktframställning är på väg att förändra våra liv. Medan traditionella laser-och bläckstråleskrivare bara gör märken på papper, så bygger 3D-skrivare upp produkter med hjälp av ett stort antal mycket tunna lager av t.ex. plast, metall eller varför inte choklad? Vi har redan i flera år sett 3D-utskrifter inom olika områden som verktyg, prototyper, smycken, solglasögon, leksaker och fordonsdelar. Men detta är bara början, digital tillverkning kommer att förändra hur vi skapar, transporterar och lagerhåller våra produkter.

I dagsläget så är detta begränsat, men 3D-utskrifter har potential att förändra vissa delar av tillverknings-, och leveranskedjan på längre sikt. Om vi tittar på vad 3D skrivare kan ha för påverkan på leveranskedjan, så finns det några tydliga effekter, bl.a. den förändrade platsdynamiken genom att skriva ut i 3D lokalt istället för utnyttja globala resurser och minskar således transportkostnader och utsläpp. Dessutom, istället för att ta plats i traditionella fabriker, så kommer 3D-utskrifter skapa en efterfrågan på mindre, standardanpassade lokaler, som öppnar upp möjligheter för utvecklare och investerare.Till exempel, om vi tittar på en traditionell leveranskedja:

Produkter är massproducerade
Tillverkade varor " trycks ut " och distribueras genom nätverk av lager till kunder
Långa ledtider
Höga transportkostnader
Stor klimatpåverkan

Leveranskedjan av 3D-utskrifter:
Anpassningsbar produktion
"Dras ut" av slutkundernas efterfrågan
Lokal utskrift och distribution
Korta ledtider
Låga transportkostnader
Låga koldioxidutsläpp
Detta innebär att 3D-utskrifter kan ha effekt på den traditionella tillverkningsprocessen som ofta är en subtraktiv process där man använder metoder som skärning, borrning, fräsning för att skapa en slutlig produkt och därmed efterlämnar materialspill.
Om man jämför detta med 3D-utskrifter, som är en additiv process, där det är flera lager av material som skapar den slutliga produkten, så kan detta leda till nya outnyttjade marknader eftersom fördelarna i leveranskedjan och att minimalt spill av material innebär att man uppnår minskade kostnader.

För att förstå var framtiden tar oss, dela gärna dina tankar kring 3D-skrivare genom att besvara dessa tre enkla frågor:


Vi ser fram emot att höra dina tankar om 3D-Utskrifter: Nästa industriella revolution!


Charles Nilsson
Product Marketing Manager                                                         Inga kommentarer:

Skicka en kommentar