måndag 17 februari 2014

Att spara eller kasta, det är frågan

Många gillar möjligheten till konfigurationer i SolidWorks, ännu fler har använt konfigurationer. Säkert är du en av dem som gillar denna funktionalitet men kanske missade du nyheten i SolidWorks 2013 som låter Dig välja om en konfigurations ”genererade data” skall sparas i SolidWorks-filen eller kastas.

Naturligtvis sparas alltid grundinformationen om de olika måtten och om en fetaure skall vara suppressad eller unsuppressad. I tidigare versioner av SolidWorks sparades alltid konfigurationernas genererade data i SolidWorks-filen, och enda sättet att kasta den informationen från SolidWorks-filen, och på så vis få ner filstorleken var tidigare att köra kommandot ”Save As” och helt enkelt skapa en ny fil. Att göra ”Save As” kräver gedigna kunskaper i SolidWorks filhantering och kan lätt ställa till lite problem.
I SolidWorks 2013 kom nyheten att i ConfigurationManager’n välja om den ”genererade datan” skall sparas eller automatiskt kastas när SolidWorks-filen sparas. 
För att aktivera denna automatik måste man för göra följande inställning i System Options.
Med hjälp av några enkla knapptryckningar kan vi nu i SolidWorks själva bestämma vilka konfigurationers data som skall sparas. Vi kan också välja att radera konfigurationens informationen. För alla konfigurationer eller bara vissa. Klicka på Configuration Manager fliken och högerklicka på en konfiguration. Välj ”Add Rebuild/Save Mark” och du har har talat om för SolidWorks att denna konfigurationens data skall sparas i SolidWorks filen. Om du nu spara SolidWorks filen så kommer bara de konfigurationer som har diskettsymbol på sig ha sin fullständiga information lagrad. Vilket gör att det går snabbt att aktivera dessa konfigurationer.
Nedan ser vi ett litet klipp från SolidWorkshjälpen med ingående information om de olika symbolernas betydelse.
För och nackdelar

Som du säkert förstår finns det fördelar och nackdelar med båda alternativen. Att låta informationen kastas gör att filen blir mindre. Nackdelen är att det tar längre tid för SolidWorks att generera informationen igen när konfugrationen åter skall laddas. 
Att spara informationen i SolidWorks-filen har då det omvända förhållandet.

Den sparade informationen i SolidWorks-filen finns redan genererad och går på så vis snabbare att bara laddas, inte genereras. Nackdelen blir således att filstorleken ökar.

*Genererade data – En liten förklaring till dessa ord kan behövas. Varje gång en konfiguration aktiveras i SolidWorks så uppdateras/skapas information i SolidWorks-filen om den aktiverade konfigurationen. Har man många konfigurationer så kan SolidWorks-filen efter hand bli ganska stor. Vilkat mått som gåller för en viss konfiguration lagras naturligtvis alltid.Henrik Jonsson
Technical consultant, CAD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar