fredag 30 maj 2014

Tips & Tricks

Replace sketch entity


Jag tänkte dela med mig av en bra nyhet i SolidWorks 2014. 
Ni har säkert varit med om att man får följdfel nedåt i trädet när man gör en ändring i en skiss tidigt i trädet. Detta leder till att man får gå in i nästan alla skisser och koppla om mått och relationer som tappat sin koppling.

I exemplet nedan tänkte jag göra en ändring i Sketch1 och ligger under den första featuren i trädet.


I detta exempel vill jag ändra den övre horisontella linjen till en cirkelbåge enligt nedan: 


Om man bara ändrar linjen till en cirkelbåge i skissen och hoppar ur skissen får man som sagt en massa följdfel nedåt i trädet där mått och relationer tappat sin koppling till geometrin. 

För att undvika detta problem kan man istället använda verktyget Replace Entity som är en nyhet i SolidWorks 2014. Verktyget hittar du under menyn Tools -> Sketch Tools -> Replace Entity. Med detta verktyg kan man välja att linjen ska ersättas med cirkelbågen, och vad som är bra är att alla kommande referensytor uppdateras så att inte mått och relationer tappar sin koppling.
Efter att man har använt Replace Entity kan man hoppa ur skissen utan att få några följdfel nedåt i trädet som kräver manuell hantering.

Ett enkelt och smidigt verktyg som kan spara mycket onödig tid.


Fredrik Bolmstam
Technical Consultant, CAD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar