torsdag 4 september 2014

Två blir ett: Trim+ Knit = Intersect


Jag tänkte tipsa er om en nyhet som kom i SW 2013 men som många kanske inte känner till. Intersect är ett verktyg som hjälper dig att kombinera ytor, solider och plan i ett enda kommando, utan att behöva göra flera ”cut”, ”trim” och ”fill features” innan. Intersect skiljer sig från ”combine” då det i samma kommando kan både lägga till och ta bort material. Resultatet av en intersect operation är alltid en solid.


Här är exempel på hur man kan använda detta.  


En tänkt högtalare som i dagsläget består av 6 ytkroppar. 


 
 


Starta Intersect kommandot som du hittar på Feature-fliken eller Insert-> Features.


Välj in de ytor som ska bilda högtalaren under ”Selections”, klicka sedan på ”Intersect”. Välj eventuellt bort de ”regioner” som bildats men som du inte vill ha med under ”Regions to Exclude”
 
Resultatet är två solida kroppar som man kan jobba vidare med.
 


Ett annat sätt att använda Intersect är om man vill fylla ett hålrum mellan två detaljer.
 

Samma tillvägagångsätt används här, man väljer  de båda solida kropparna under ”Selections”, tar bort de områden man inte vill ha med under ”Regions to exlude”. Resultatet blir en solidkropp som bildas i det hålrum som fanns mellan de ursprungliga kropparna.


Lycka till!

Helena Eidgärde
Technical Consultant, CAD


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar