måndag 24 november 2014

Tips & Tricks - Svårt att välja

Du har säkert någon gång haft svårt att välja objekt i SolidWorks. Det finns två ganska vanliga orsaker till varför det kan vara svårt. Den ena orsaken kan vara att objekten ibland ligger mycket nära varandra i SolidWorks och det kan vara svårt att helt enkelt välja rätt objekt. Den andra orsaken till att det kan vara svårt att välja rätt objekt kan vara att man råkat slå på ett s.k. Selection Filter. I båda dessa fall så lösningen att förstå Selection Filter i SolidWorks. 

I första situationen där objekten ligger tätt så kan du tända upp följande verktygsfält. Enklast gör du det genom att på tangentbordet trycka på F5-tangenten. Denna tangent släcker även verktygsfältet. I den nedre delen av verktygsfältet så finns en mängd olika objekttyper att filtrera på. Du kan klicka i flera olika om du vill. Vet du t ex att du vill välja ett objekt av typen Dimension på en ritning så välj filtret för Dimension och klicka sedan på måttet. De objekt av andra typer som ligger när kan nu inte väljas utan filtreras bort av SolidWorks. På detta sätt möjliggörs också bättre fönster-val s.k. Box-selections. 

Blå tratt
I det andra scenariot så kan det var inte bra svårt utan omöjligt att välja det du vill om ett Filter av misstag är påslaget. Under tiden ett Filter är aktivt visas en liten blå ”tratt” bredvid markören. För att snabbt stänga av alla Filter så trycker du på F6 - Clear All Filters, eller den andra knappen i övre raden i verktygsfältet för Selection Filter. 

Verktygsfältet - Selection Filter – Tänd och Släck med ”F5” Har kan man då ha aktiverat ett Filter av misstag. Svaret är så enkelt som att det faktiskt ligger kortkommandon som standard i SolidWorks. Har du t ex tryckt på X-tangenten så har du slagit på ett Filter för Faces.

Kortkommandon 
  • F5 = Tänd släck verktygsfältet 
  • F6 = Slå av alla filter 
  • X = Faces 
  • V = Vertices 
  • E = Edges 

Henrik Jonsson 
Technical Consultant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar