fredag 27 maj 2011

Analyze this!


Tillhör du dem som drar dig för att i SolidWorks testa hållfastheten i dina konstruktioner därför att du uppfattar det som krångligt och svårförståeligt? Tar du hellre i lite extra i valet av material eller dimension?
SimulationXpress hjälper dig att identifiera potentiella problem tidigt i konstruktionsprocessen och ger dig ett snabbt svar på frågan om du är på rätt väg i din konstruktion och om du eventuellt har möjlighet att lätta detaljen utan att ge avkall på styvhet och styrka. Givetvis har den inte alla möjligheter som analysdelen som ingår i SolidWorks Premium innehåller men för att ta ett första steg mot att testa i 3D-miljö så fungerar den perfekt.
I analysprocessen lägger du på laster och spänner fast komponenten på ett sätt som motsvarar dess verkliga funktion i dess sammanhang. Vid varje val får du en utmärkt grafisk hjälp för att väga olika alternativ mot varandra. Materialdata är naturligtvis viktigt och här kan man välja ett material ur de databaser som finns i SolidWorks eller definiera ett eget. På matweb.com hittar du mer än 83000 olika material och deras fysiska egenskaper. Efter att SimulationXpress delat upp problemet i mindre bitar (finita element) och gjort beräkningen, så får du se en animering som visar hur detaljen deformeras under den givna lasten samt om detta är en förväntad förskjutning.Därefter kommer du vidare till fyra resultatplottar: spänning enligt von Mises, förskjutning, deformerad form och säkerhetsfaktor.

Du har möjlighet att blixtsnabbt ta fram en riktigt proffsig rapport i wordformat med företagets logga och all den information (input och output) som analysen innehåller, eller varför inte låta SimulationXpress skapa en eDrawing innehållande en 3D-modell med alla plottar som nämns ovan.
Som om detta inte vore nog så kan du i nästa steg optimera din konstruktion med mått i modellen som variabel och max spänning, förskjutning eller säkerhetsfaktor som restriktion.

Sammanfattningsvis så är SimulationXpress ett utmärkt verktyg för att ge dig stöd och öka din säkerhet i konstruktionsarbetet.

Stå inte och gråt över en trasig prototyp, låt SimulationXpress testa om det håller.


Ola Claesson
MP Engineering AB
ola.claesson@mpengineering.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar