onsdag 13 mars 2013

Power Surfacing - Ytmodellering på Riktigt!

Power Surfacing är en ny, kraftfull plugin till SolidWorks som gör det enkelt och riktigt roligt att skapa fria, vackra Klass A ytor direkt i SolidWorks. Inget ihoplappande av trimmade ytor eller avancerade svep behövs. Det är lika enkelt som att leka med modellera!

Varken Sub-D ytor eller NURBS modellering kan i sig självt lösa alla designutmaningar. De har både sina styrkor och svagheter. Sub-D modellering är kanonbra för att skapa organiska former med mjuka övergångar och NURBS modellering är utmärkt för att kombinera former med booleanska operationer och rena features som t. ex. fillet.
Power Surfacing är en riktigt kraftfull förening mellan dessa två, då man både kan modellera parametriskt och använda fria former i samma miljö villket leder till ökade designmöjligheter, möjlighet att jobba helt i samma CAD-verktyg och därigenom öka produktiviteten.

Den vackra dunken nedan skapade jag på ca 10 minuter med fem stycken features, varav fyra av dem gick åt för att skapa pipen, radierna och tjockleken :)


Modellerad i Power Surfacing


Ola Claesson
Technical Pre Sales
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar