måndag 18 mars 2013

Tips & tricks: Photoview 360 (2013)

Photoview 360 har fått en hel del ny funktionalitet i 2013. Bilderna man skapar med photoview blir väldigt bra och man kan använda mer avancerade material och har fler möjligheter till inställningar i 2013.

I ett tidigare blogginlägg har vi pratat om möjligheten att ladda hem appearances från Luxologys hemsida där det finns massor av användbara material. Men denna gången handlar det om hur Photoview/solidworks skalar Appearances när man applicerar dem på sina modeller.

•    Automatically Scale appearances to model size
När man lägger Appearances på modeller i Solidworks 2012, eller tidigare versioner av SolidWorks, så har ni säkert märkt att storleken på de texturer ni applicerar skiljer sig åt beroende på vilken part, body eller face ni lägger materialet på. Detta beror på att SolidWorks automatiskt anpassar skalningen på det Appearance man använder till storleken på objektet. Detta har vi inte kunnat göra någoting åt annat än att manuellt ändra på samtliga objekt så att samma skalning används. Detta är ganska omständigt.I SolidWorks 2013 finns det en ny inställning under ”Tools Options / Document Properties / Model Display” där vi kan välja om Appearances skall skalas om beroende på storlek på objekt eller inte: ”Automatically scale appearance texture, surface finishes, and decals to the model size”. I exemplet nedan ser man tydligt skillnaden när man lägger en trä-finish på detaljerna.Detta är en klar förbättring mot tidigare då man slipper en massa efterredigering för att få texturer att behålla rätt storlek när man drar in samma Appearance på många objekt. Har man skapat egna Appearances som ska ha en specifik skala så bibehålls detta när ni återanvänder dessa nästa gång.

Om ni vill att detta ska vara en standardinställning i era SolidWorksfiler så måste ni öppna era part- och assembly templates (.prtdot & .asmdot) och spara om dessa med detta Option avstängt.

OBS! Tänk på att det är filen ni lägger appearance på som måste ha detta option avstängt. Om ni står i en assembly och lägger ett material på en part så hjälper det inte att ha rätt inställning på assemblyn. Parten ni lägger apperance på måste ha detta alternativ avstängt också.

Anders Friberg
Technical Consultant, CAD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar