fredag 22 november 2013

SolidWorks Toolbox – Möjligheter och användning

SolidWorks Toolbox

SolidWorks Toolbox ingår i SolidWorks Professional och Premium paketet och omfattar en komponentdatas för fästelement. Samtliga fästelement är kategoriserade enligt standarder och tillgängliga för applicering via en mappstruktur i högermarginalens meny.
Önskad komponent applicera gentemot en sammanställning och dess dimension definieras slutligen via vänstermarginalens meny innan den realiseras.
Vad som är intressant med SolidWorks Toolbox är att innan den önskade dimensionen av en komponent använts, existerade inte komponenten rent fysiskt. Fördelen är att det inte finns ett fysiskt bibliotek med tusentals komponenter som troligtvis aldrig kommer användas. Istället existerar endast de komponenter som använts och biblioteket utökas efter behov.
Frågan är, om inte Toolboxkomponenterna rent fysisk existerar, hur anpassad är de efter användarens behov?


Svaret heter: Toolboxkonfiguratorn.

En tumregel är att det aldrig ska finnas ett behov av att öppna en Toolboxkomponent och manuellt redigera dem. Komponenterna är till synes helt vanliga partfiler och kan öppnas i partläge för att studera deras featurestruktur. Däremot är dessa filer alltid skrivskyddade gentemot förändring samt de innehåller en inbyggd intelligens som styrs av SolidWorks Toolbox som inte ska rubbas. 


All anpassning sker via Toolboxkonfiguratorn, ända ner på dimensionsnivå för en komponent. Anpassning berör både använda och icke använda dimensioner av en komponent.


Anpassning omfattar
Anpassa metadata (properties) för att möte era behov av information på stycklista
Ange materialegenskaper och konfigurera olika material för samma komponent och dimension
Ange alternativ färgsättning
Skapa egna dimensioner av en komponent
Skapa egna kategorier och dölja de komponenter eller dimensioner som ej används
Anpassa via Excel eller SolidWorks Toolbox egna gränssnitt
Övriga aspekter hanterar SolidWorks Toolbox per automatik.
Innan ni börjar använda er SolidWorks Toolbox, skaffa er en uppfattning om hur den fungerar. Kontakta gärna PLM Group för mer information om hur SolidWork Toolbox kan möta era behov.
Magnus Skoog
Technical Consultant 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar