måndag 25 november 2013

Tips och tricks - Hur kan man påverka informationen som visas i ritningsmallen?

Ritningar - Hur kan man påverka informationen som visas i ritningsmallen?


Många gånger när vi skapar en ritning så drar vi in en part/sammanställning och placerar den på ritningen. Allteftersom så drar vi in flera vyer som innehåller undersammanställningar eller helt andra sammanställningar. 
När vi är nöjda med inlagda vyer så börjar vi titta på ritningsmallen och dess custom properties såsom ”ritad av” ,  ”descriptions” eller ”vikt” och andra properties som finns inlagda i ritningsmallen. 

Märker man att det är fel information som visas, t.ex. topp-sammanställningens information med artikelnummer och vikt visas istället för den under-sammanställningen som vi egentligen vi skulle ha hämtat informationen från så kan man blir lite fundersam på hur man ska ändra det. Att det blir så är inga konstigheter för det är Drawing View 1, dvs det som man stoppar i första vyn som styr.
I detta läge väljer många kostruktörer att ta bort alla vyer och börja om med rätt vy. Men det finns ett enklare sätt att peka om var ifrån informationen skall hämtas utan att behöva ta bort eller lägga ner för mycket tid på att göra om.

Genom att ta högerklick på sheet1 nere i vänstra hörnet eller uppe i trädet så väljer man properties.  När properties rutan kommer fram så har man i nedre vänstra hörnet  ” Use custom properites values from model shown in: så väljer man från vilken vy information skall hämtas.

I vårt fall så är det motorn (Overturning Mechanism) som är intressant , dvs den som är i
Drawing View 2.  Välj det och ta OK. 
Direkt uppdateras den nya informationen som hämtas från den part/sammanställning som finns i den utpekade vyn. 
Emil Stiuca
Technical Consultant CAD 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar