måndag 2 december 2013

Nya funktioner i SolidWorks Simulation 2014

Här kommer några godbitar från nyheterna i SolidWorks Simulation 2014.Visa symmetriska resultat

Tidigare när man använde symmetriska randvillkor kunde man bara se resultat på den geometri som fanns synlig efter det att modellen gjorts symmetrisk.

För att göra resultaten ännu tydligare kan man nu spegla resultatet för att få en bättre helhetsbild.


Contact Visualization Plot

Har du någonsin fått felmeddelandet ”Model is unstable” eller ”Restraints may  not be adequate”? Det har vi också.
Att modellen inte är korrekt ihopsatt eller fixerad är förmodligen det vanligaste felet som uppstår under en FEM-beräkning. Det är också den vanligaste frågan vi får på supporten.
SolidWorks har uppmärksammat detta och skapat en funktion som automatiskt går igenom alla kontakter i modellen och ger därför en bra helhetsbild över hur modellen sitter ihop. Det gör processen att felsöka mycket enklare och snabbare.
Funktionen heter Contact Visualization Plot och dyker upp om man högerklickar på Connections. Olika typer av kontakter representeras sedan med olika färger direkt i grafiken.


Automatisk import av bultar och skruvar

Det kan vara tidskrävande att lägga in bultar och skruvar i beräkningsmodellen eftersom dom ofta är ganska många. Dessutom är arbetet ganska repetativt eftersom många har samma förspänning och diameter.
I SolidWorks Simulation 2014 läggs Bolt Connectors in automatiskt ifall det finns skruvar eller bultar från Toolbox i SolidWorks-modellen. Dessutom har förhandsvisningen blivit mycket tydligare, där man ser vilken typ och storlek skruven har (se blå markering nedan).

Christoffer Wester
Simulation Consultant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar