fredag 7 mars 2014

Tips och Tricks - Spara tid med Rapid Sketch


Rapid sketch är en riktig doldis bland verktygen som finns på skissfliken i SolidWorks. Du har säkert någon gång sett knappen längst till höger i verktygslisten och kanske till och med undrat vad den gör? 


Rapid sketch gör det möjligt att arbeta med skisser på flera ytor utan att öppna och stänga skisskommandot. Med ett skissverktyg igång håller du bara musmarkören över en yta du vill rita på. SolidWorks visar med ett grått plan vilken yta du kommer att rita på och du kan utan att behöva godkänna skissen fortsätta rita på nya ytor: Slutresultatet blir att du får en skiss för varje yta du ritat på. Skisserna kan användas till att skapa features precis som vanligt. Testa gärna och se om det passar ditt sätt att jobba.

Kalle Krantzén
Technical Consultant CAD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar