måndag 19 december 2011

Rapportskrivning i SolidWorks Simulation

En stor fördel med att använda SolidWorks Simulation är att det går väldigt enkelt att sammanställa sina resultat i en snygg och omfattande rapport. Alla de inställningar och villkor som används under simuleringen kommer automatiskt med och inget tidskrävande arbete behöver läggas ner på att få allt på rätt plats. Bilder, mätdata och resultat sammanställs snabbt på ett professionellt sätt.

Följ de tre enkla stegen nedan.

Steg 1:

Starta verktyget under Simulation > Report eller använd genvägen direkt i verktygsfältet.

Steg 2:

Välj vad rapporten skall innehålla under Report sections. Här kan allt från enheter och materialegenskaper till lastfall och egna noteringar väljas in. Features som inte används under simuleringen bockas förslagsvis ur.

Lägg även till eventuella kommentarer, kontaktuppgifter och företagsnamn i det här steget.


Klicka på Publish och låt SolidWorks sköta resten. Rapportskrivningen tar ett par minuter, beroende på projektets storlek och vad rapporten skall innehålla.

Steg 3:

Kontrollera så att rapporten innehåller all data som behövs. 

Nedan visas hur SolidWorks har frilagt, isolerat eller zoomat in på de delar där laster, låsningar och bultförband lagts, komplett med all indata som användaren angett. Hur enkelt som helst!Christoffer Wester
Application Consultant, Solidworks Simulation

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar