måndag 2 september 2013

Hydrostatiskt tryck i SolidWorks Simulation

När man gör beräkningar på vissa konstruktioner kan det vara nödvändigt att simulera trycket av vätska. Alla som dyker vet ju att trycket från vattnet ökar med djupet, men hur får vi till en sådan last i SolidWorks Simulation?

Vi tar ett aktuellt sommarexempel med en plaskpool för barn:


Om vi vill veta hur poolen beter sig när vi fyller den med vatten gör vi på följande sätt för att simulera trycket av vattnet:1. Skapa en linje som följer vattenytan och använd denna för att skapa en Split Line-feature så att man kan markera endast de delar av ytorna som ligger under vattnet.

2. Skapa ett koordinatsystem i SolidWorks som har sitt origo på den tänkta vattenytan. Det blir enklast om xz-planet är parallellt med vattenytan och y-axeln pekar nedåt i poolen.

3. Skapa en pressure-feature i SolidWorks Simulation och välj in alla ytor som är i kontakt med vattnet. Aktivera alternativet ”Nonuniform Distribution”. 

4. Om man följt steg 2 till punkt och pricka sätter man en 1:a i värdet för Y och låter resten vara satta till 0.

5. I rutan för värdet på trycket skriver man värdet för vätskans densitet (1000 kg/m3 för vatten) multiplicerat med tyngdaccelerationen (9,82 m/s2).


Det är viktigt att tänka på att enheterna för densitet, tyngdacceleration och tryck stämmer överens. Jag brukar i dessa fall använda kg/m3 för densitet, m/s2 för tyngdacceleration och N/m2 för tryck för att få det hela rätt.


Carl-Johan Jonsson
Technical Consultant, CAD and Simulation

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar