måndag 11 februari 2013

Tips & tricks för mates i SolidWorks

På supporten händer det då och då att användare ringer in och har problem med att en sammanställning tar väldigt lång tid att rebuilda och helt enkelt är tungarbetad, trots att den inte innehåller så många komponenter. Ganska ofta beror detta på vilka mates man använt och hur man matat ihop parterna.


Det bästa sättet att mata är att ha en grundkomponent som man sedan fäster resten av komponenterna till. Man bör undvika långa kedjor och absolut aldrig lägga mates i cirkel.Att mönstra komponenter med hjälp av ett pattern är många gånger effektivare än att mata samma komponenter på plats. Men även här bör man se upp. Component Pattern är en s.k. tidsberoende feature, den ligger alltså efter mate-mappen i featureträdet. När solidworks rebuildar sammanställningen följer den ordningen i featureträdet. Först hämtar den in alla komponenter, parter och undersammanställningar, sedan räknas mates ut och först efter det kommer de mönstrade komponenter på plats. Det innebär att man helst inte ska lägga mates till komponenter som drivs av ett mönster.

Du har kanske råkat ut för att har du trafikljus kvar i trädet även efter en rebuild. En av orsakerna kan vara att du lagt ett mate till en av instanserna i ett mönster. Den instansen finns inte när matet räknas ut och därför behöver SolidWorks rebuilda ytterligare efter mönstret räknats ut. Det blir en typ av cirkelreferens.

Vissa mate-typer som limit mates är mer prestandakrävande än andra så de ska man använda med förstånd =o)

Flexibla sammanställningar är ju jättebra att använda för att testa funktioner men det är inget man alltid ska jobba med i sin sammanställning. Det är en riktig prestandadödare. När du jobbar med din sammanställning ska du alltid ha undersammanställningar satta till ”rigid”. Sedan sätter du de tillfälligt till ”flexible” för att testa funktionen.Fixa alltid mate-fel så fort de uppstår. Jag lovar de kommer inte att försvinna av sig själv =)
Följer du de här tipsen är jag säker på att din förut ganska tunga sammanställning blir mycket mer lätthanterlig.

Lycka till!
Anita Karlsson
Technical Consultant, CAD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar