måndag 25 februari 2013

Tips & Tricks: Redigera referenser

När man sparar en part, sammanställning eller ritningsdokument så kan man bestämma/redigera plats på hårddisken och namn på de refererade filerna. Därför är det viktigt att ha koll på filreferenser, speciellt när man döper om filer, t.ex. att döpa om en part som refereras till en ritning.
Exempel:
Om man öppnar ritningen som har namnet Angle Base.SLDDRW och som refererar till en part som heter Angel Base.SLDPRT.

Denna part fil har man råkat Spara som Angled Base-TEST.SDLPRT med Save As.

Det kommer att se ut enligt bilden nedan om man tittar i Find References under File meny.Ritningen refererar till Angle Base-TEST.SLDPRT.
Hur gör man då för att få parten att refererar till rätt ritning?

Filreferenser kan redigeras och ändras när man öppnar en fil. Med ”References…” kan man ändra enstaka eller alla referenser för det dokument som ska öppnas.

1.    Öppna  Angle Base.SLDDRW med File-> Open
2.    Markera Ritningsfilen I Open rutan, därefter klicka på Knappen References… .3.    Dubbelklicka på filnamnet under kolumnen Name och välj rätt fil.

           
4.    Markera partfilen som ska refereras till


5.    Find References under File meny

Mustafa Awelker
Technical Consultant, CAD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar