fredag 1 februari 2013

Tips & Tricks: Derived Sketch

Ibland kan det vara bra att kunna konvertera en sketch från ett plan till ett annat, där planen inte är parallella. Används då ”Convert Entities” blir sketchen projicerad på ovansidan och ger oftast inte önskat resultat.

Du kan givetvis använda ”Copy & Paste” sketch. Det osmidiga med detta är att två sketcher inte längre hänger ihop, dvs. ändrar du i den ena, så följer det inte med i den andra. Här kommer funktionen ”Derived Sketch” in i bilder. Du kan med ”Derived Sketch” kopiera en sketch från ett plan till vilket annat plan som helst i rummet och det enda du behöver göra med sketchen är att placera den på planet. Den kopierade sketchen kommer vara beroende på orginal sketchen. Med andra ord, ändras ett värde i orginalet, så följer den kopierade sketchen automatiskt med.Här har jag exempelvis en part med en sketch som jag önskar återanvända på top-planet. Jag Ctrl-väljer både den sketch jag vill använda och det plan jag vill använda sketchen på.Därefter väljer jag ”Derived Sketch” som du finner under Insert menyn. 

 

Därefter placerar jag sketchen med hjälp av mått och relationer.Och i detta fall använder jag sketchen till att extrudera med.
Ändrar jag nu i Orginalsketchen, så ändras också ”Derivade” sketchen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar