måndag 18 februari 2013

Tips & Tricks: Visa det som inte syns

En av de vanligaste frågorna på supporten handlar om att gängor man modellerat i detaljen inte dyker upp på ritningen. Jämför nedanstående två ritningsvyer där den ena automatiskt fick gängorna synliga när vyn skapades, medan gängorna lyser med sin frånvaro på den andra.Vad är då skillnaden mellan dessa två vyer?
Jo, den ena visar en vy av en detalj, medan den andra är en sammanställning!
På detaljritningar kommer gängorna automatisk med till ritningsvyerna, medan man på en sammanställningsritning manuellt måste tala om att man specifikt vill visa gängorna, detta för att vyerna annars riskerar översållas med gängsymboler om man har en stor sammanställning med hundratals gängade hål och skruvar.
Hur gör man då för att få fram gängorna även på en sammanställningsritning?
I menyerna väljer man Insert -> Model Items och under rubriken Annotations klickar man i Cosmetic Threads. Man kan då också styra om man bara vill visa gängor för en viss feature, en viss komponent eller för hela sammanställningen, och dessutom i vilken/vilka vyer de ska synas, detta görs under rubriken Source/Destination.


  
Härefter syns gängorna även på en sammanställningsritning.

En annan typ av problematik visas i nedanstående ritning av en multi-body model. På ritningen verkar fronten på detaljen saknas trots att den tydligt syns i modellen. Hur kan detta komma sig?

Förklaringen är att fronten är en ytmodell och dessa visas inte automatiskt på ritningar. För att ta fram denna på ritning gör man på ungefär samma sätt som med gängorna, man väljer Insert -> Model Items och i det här fallet klickar man i Surfaces i avdelningen Reference Geometry.


                     
Hoppas detta inlägg har rett ut begreppen lite grand vad gäller vad som automatiskt visas på en ritning och inte. Så länge som något finns i modellen kan man alltid plocka fram och visa det på ritningen också!

Jens Andertoft
Technical Consultant, CAD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar