tisdag 23 september 2014

Sanningen om myterna kring 3D CADAtt övergå från 2D-konstruktion till 3D CAD kan verka vara ett stort åtagande, i synnerhet för små och medelstora företag med begränsade IT-resurser, snäva budgetar och små designteam. Det kan vara lika svårt för mindre organisationer att hantera produktionsstillestånd med ett mindre antal konstruktörer under kritiska designprojekt som att rättfärdigautgifter för användning av 3D.
Dock, när man ser bortom detta, kan 3D göra mindre företag snabbare och mer konkurrenskraftiga och till och med jämbördiga med sina större konkurrenter som utan tvivel redan använder 3D CAD. 3D CAD hjälper även att öppna dörren till en mängd designverktyg som kan vässa deras konkurrenskraft ytterligare och snabbare få ut deras produkter till marknaden.
Fortfarande tveksam? Vi gör ett försök att avslöja vissa myter kring 3D CAD (Tips: de sprids antagligen av dina konkurrenter).
Det är för svårt att lära sig. Att byta från 2D till 3D saknar inte utmaningar, dock, när detta är genomfört inser användarna snabbt att konstruktion av produkter i 3D är mer intuitivt. Trots allt lever vi i en 3D-värld, inte i en platt 2D-värld.
CAD-leverantörer inser detta och har skapat övningar och verktyg speciellt framtagna för att underlätta övergången för ingenjörer och designers som är vana att designa i 2D. Din leverantörs värdehöjande återförsäljare (VAR) är också en bra resurs för utbildning och support.
Se till att utvärdera alla dina möjligheter för utbildning: kurser (på-plats kontra på-annan-plats), verktyg för egeninlärning och webbinarium och sist men inte minst användarkonferenser och diskussionsforum där användare kan få hjälp med bransch- eller produktspecifika frågor. Att utse en intern teknisk ”guru” eller expert som folk kan vända sig till med frågor eller problem kan även det kraftigt minska användarnas frustration.
Det leder till betydande avbrottstid i arbetet. Detta är en vanlig farhåga, i synnerhet hos mindre företag med motsvarande små designteam. En strategi som ofta används för att mildra avbrottstiden är att flytta projekt till 3D CAD i faser, medan man fortsätter att använda 2D för att säkerställa att arbetsflödet inte plötsligt avbryts under övergången.
En annan metod är att använda 3D i ett pilotprojekt i vilket du kan testa dina 3D-processer och verktyg för att identifiera och få bort problem innan de sprids i företaget. Dessa pilotprojekt bör helst omfatta någon ny självständig produkt så att det inte inkräktar på övrigt pågående arbete. 
När implementeringen av 3D CAD väl har påbörjats – antingen genom infasning eller genom pilotprojekt – garanteras en smidig övergång till 3D bäst genom att ge bra utbildning för alla ingenjörer, identifiera och lansera bästa modelleringsrutiner och tillhandahålla nödvändiga supportresurser.
Våra produkter är enkla och kräver inte 3D CAD. Även de enklaste produkter kan dra fördelar av 3D eftersom dess fördelar kan uppnås genom alla faser i produktutvecklingen. Förbättrad design är bara toppen på isberget. Även simpla delar kan optimeras genom virtuell provning med hjälp av simuleringsprogramvara. Framtida kunders krav kan kräva modifiering eller specialanpassade versioner av din produkt vilket också snabbt kan genereras med användning av 3D CAD.
Dessutom är det lätt att utföra ändringar på enkla delar som ursprungligen skapades i 2D-ritningar. Alla 2D-ritningar kan skapas och återskapas på ett enkelt sätt när ändringar är utförda i 3D CAD-systemet, vilket också påskyndar designändringar.
Nedströms kan även fördelar i tillverkningen skördas genom att förse maskinskötare med mer användbar 3D-data om de kan använda för att mäta och göra genomskärningar på delar direkt med ett knapptryck, med bibehållen designintegritet och måttnoggrannhet. 


Vi kommer inte att kunna använda våra äldre data. Vi förstår. Ni sitter på en guldgruva med äldre 2D-data som det tog åratal av hårt arbete att samla. Ni har inte råd att börja på nytt. Goda nyheter: det behöver ni inte. Ni kan utnyttja existerande 2D-ritningar för att skapa 3D-modeller.
SOLIDWORKS gör det möjligt för användarna att importera 2D data i DXF- och DWG-format samt även som AutoCAD Blocks för att snabbt skapa 3D-modeller direkt från 2D-data. Andra användbara konverteringsverktyg inkluderar ett Design Clipart verktyg som gör det möjligt för dig att dra och släppa ritningsbilder från DWG-filer till 3D SOLIDWORKS modeller, samt ett annat, kallat View Folding som hjälper dig att automatisera skapandet av en 3D-modell genom att manipulera bilderna från en importerad 2D-ritning.
Det kan dock finnas vissa tillfällen som man måste lämna äldre data i 2D. Om du bara behöver skriva ut och titta på dessa 2D-ritningar kan du använda någon app som är gratis eller kan skaffas för en låg kostnad för att göra det. Många 3D-leverantörer erbjuder också en kostnadsfri 2D-produkt så som DraftSight, som du kan använda för att komma åt och arbeta med äldre data.
Vi måste göra oss av med våra 2D-verktyg. De flesta av dagens tillverkare fortsätter att använda en kombination av 2D och 3D CAD-verktyg av en mängd olika anledningar. För vissa uppgifter, så som maskinlayout och konceptdesign, kan 2D-verktyg fortfarande fungera bättre för dig. Vissa äldre ritningar går inte att konvertera och du kan fortfarande behöva leverera 2D-ritningar till leverantörer eller kunder.
De flesta 3D CAD-system gör det möjligt för dig att enkelt ta fram ritningar, bilder och övriga typer av nödvändig dokumentation i en mängd 2D-format för att delas med partners i leverantörskedjan eller med kunder.
Jag behöver inte lära mig 3D. 3D CAD ger betydande fördelar och förmåner som hjälper organisationer att försöka hålla sig flytande på dagens alltmer konkurrensfyllda marknader, men det är inte bara viktigt för företag.
Enskilda ingenjörer och designers som vill behålla långsiktig jobbsäkerhet måste hålla sin kompetens knivskarp och dagsaktuell för att kunna konkurrera om framtida jobb eller kunna avancera inom sina egna företag. Utexaminerade ingenjörer har alla blivit utbildade på 3D-verktyg, så för arbetande ingenjörer idag är det ett måste att lära sig 3D CAD för att hänga med och inte hamna på efterkälken.
Det är för dyrt. 3D CAD-programvara är inte billig men dess hjälp till företag genom ökad produktivitet, förbättrad kommunikation, höjd produktkvalitet och påskyndad tid till marknad legitimerar och berättigar den initiala investeringen. Men du behöver inte tro mig; gör din egen hemläxa och kalkylera din förväntade avkastning på investeringen (ROI) genom att använda den totala ägandekostnaden (TCO) för att jämföra kostnader, inklusive maskinvara, underhåll, uppgraderingar, support och utbildning.
Ha i åtanke att det inte bara är 3D CAD-programvaran som levererar kostnadsberättigade fördelar utan även de underordnade verktyg som gör det möjligt för designers att optimera produkter genom simulering, utvärdera möjligheten att tillverka produkter, samarbeta med designteam och dela värdefull designdata till konsumenter av digital data nedströms för att leverera mest valuta för pengarna.
Upptäck själv. När du har en ordentlig plan för utbildning och support kan införandet av 3D CAD leverera en mängd förmåner, inklusive kortare tid till marknad, förbättrade kommunikationer och högre kvalitet i riktigt optimerade produkter. Att skörda dessa förmåner kan ge ditt företag en verklig konkurrenskraftig fördel. Kontakta oss så hjälper vi dig hitta en lösning som passar dig och ditt företag. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar