onsdag 24 september 2014

Den snabba och enkla genvägen för att skapa komplexa elektriska system

SolidWorks® Electrical förenklar konstruktionen av elsystem med intelligenta verktyg, omfattande komponentbibliotek samt realtidsintegration mellan 2D scheman och 3D modeller.

Genom att använda SolidWorks Electrical kan design och dokumentation av dina elektriska kopplingsscheman utökas med SolidWorks Electrical 3D för att leverera mycket flexibla och användarvänliga programvaruverktyg som avsevärt minskar tidsåtgången för att utveckla både maskiner och övriga produkter som innefattar elektriska kretsar och system. 

SolidWorks Electrical innehåller schematiska verktyg för planering av elektriska system. I programvaran finns en omfattande databas med tusentals symboler och mer än en halv miljon tillverkade delar som kan byggas in i en krets. 

 Eliminera kostsam tidsspillan med återvinning av konstruktioner
 Med SolidWorks Electricals valmöjlighet att kopiera och återanvända delar av befintliga kretsar i det aktuella projektet kan utvecklingstiden för nya produkter betydligt minskas. Det finns även möjlighet för medlemmarna i designteamet att arbeta tillsammans för att säkerställa en snabb utveckling av nya produkter. 

Programvarans inbyggda automatiserade hanteringsverktyg effektiviserar designen av komplexa PLC-anslutningar vilket gör det enklare att generera ritningar, ledningsförteckningar, ”från-till”-listor och övrig dokumentation för produktion.

– SolidWorks Electrical är ett mycket omfattande och flexibelt program som inkluderar alla komponenter och dess funktioner att återanvändas. Exempelvis symboler och kretsar. Flexibiliteten återspeglas konstruktionsverktygen. Till exempel kan du bygga ditt projekt med alla komponenter innan du börjar skapa ritningar, förklarar Annica Lindfors, Teknisk Konsult på PLM Group, och tillägger: Tillsammans med databasen ger programmets flexibilitet användaren fullständig kontroll över både design och dokumentation. 

3D elkonstruktion med SolidWorks 
Med SolidWorks Electrical 3D* är det möjligt att enkelt integrera schematik från SolidWorks Electrical i den vanliga 3D-modellen av en maskin eller annan produkt. 

Programvaran gör det möjligt för designers att placera 3D-modeller av alla elektriska system i den vanliga 3D-modellen och dra ledningar/kablar/kabelmontage för anslutning av all elektrisk utrustning. Detta gör det möjligt för dig att fastställa de specifika platserna och stigarna för att avgöra längderna för ledningar/kablar/ledningar innan utrustningen byggs. Detta säkerställer jämn tillverkning samtidigt som både spill och extra kostnader minskas. 2D schematik och 3D-modeller synkroniseras bidirektionellt i realtid så alla ändringar uppdateras automatiskt. 

– Möjligheten att arbeta tillsammans och designa en fleranvändarmiljö där hela projektet kontinuerligt uppdateras spar tid och säkerställer designens kvalitet, betonar Annica Lindfors. Om en medlem av designteamet gör en ändring, så som att lägga till en komponent, uppdateras detta omedelbart för alla deltagare i projektet. Faktumet att el- och mekanikingenjörerna kan samarbeta i det förenade projektet som uppdateras i realtid, lyfter designarbetet till en högre nivå.

* SolidWorks Electrical 3D kräver att du använder SolidWorks CAD. 

Funderar du på om SolidWorks Electrical är den rätta lösningen för dig? Låt våra experter hjälpa dig att finna svaret. Få en gratis produktdemo:
  • Få svar på dina frågor av en av våra experter
  • Se hur dina konstruktionsuppgifter kan hanterar med SolidWorks Electrical
  • Nya innovativa metoder att lösa dina konstruktionutmaningar
Har du frågor? Ställ dem här | Få en DEMO | Se en Video

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar