tisdag 2 april 2013

Förenkla och snabba upp arbetssättet i SolidWorks med Mouse Gesture

Med Mouse Gesture kan man på ett snabbt och smidigt sätt hämta upp kommandon och vertyg . Mouse Gesture framträder alltid där musmarkören finns. Man slipper alltså stora musrörelser för att starta det man vill.

För att få fram Mouse Gesture så håller man nere höger musknapp och rör svagt på musmarkören - Mouse Gesture kommer nu att framträda – För att starta ett kommando eller vertyg för man musmarkören över vertyget samtidigt som höger musknapp fortfarande hålls nere.Man kan i Tools -> Customize välja fliken Mouse Gestures. Här kan 4 eller 8 olika lägen (kommando och verktyg) konfigureras på liknande sätt som vanliga Keyboard-kortkommandon konfigureras.
Från en dropdown-meny väljer man vilken musrörelse som önskas för ett visst kommando eller verktyg. 

Tips på bra vertyg att lägga till är ”OK”, ”Cancel” och ”Escape”. Hoppas detta hjälper Er att snabba upp Ert arbetssätt och minimera antalet musförflyttningar.

Daniel Johansson
Technical Consultant, CAD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar