onsdag 8 oktober 2014

Introduktion av SolidWorks Mechanical Conceptual: Ett nytt sätt att sätta fart på din designprocess

98 procent av alla företag samarbetar med externa partners inom konceptuell design, men detta är tidskrävande. SolidWorks Mechanical Conceptual binder parterna nära tillsammans vilket minskar tidsåtgång och kostnader. 

Utveckling av koncept är var SolidWorks Mechanical Conceptual verkligen börjar påskynda designprocessen. Du kan enkelt greppa idéer och designiterationer med en fantastisk flexibilitet direkt i en digital modell utan att planera produktstrukturen i förväg. Med den nya programvaran använder du välbekanta verktyg och koncept, så du kan fokusera på idéer, inte på programvaran. 

I medeltal går en konceptuell mekanisk design igenom sex designiterationer och utgör normalt en tredjedel av utvecklingstiden för en ny mekanisk produkt. I ett enda slag avlägsnar SolidWorks Mechanical Conceptual mycket av den tid som går åt vid detta skede av utvecklingsprocessen. 


Programvaran för samman företagets designteam med externa partners i en gemensam utvecklingsmiljö baserad på robust, säker och intelligent designdata som finns tillgänglig var som helst, när som helst, för alla intressenter i projektet. Programvaran gör det dessutom möjligt för dem att kommunicera via välkänd social media. 

 – Den input man får från de övrigas snillrika sinnen är ytterst viktigt. De kan ha en annan uppfattning eller kunskap i andra områden för produkten som kan bidra till idén som just har börjat ta sina första snubblande steg, säger Ola Claesson, teknisk konsult vid PLM Group.

Flexibel utveckling 
SolidWorks Mechanical Conceptual kompletterar SolidWorks 3D CAD med en mycket flexibel och driftig utvecklingsmiljö som kombinerar fördelarna från historiebaserade parametrar och direkt modellering. Detta gör utveckling, testning och presentation av designkoncept möjlig utan behovet av fördefinierad rigid produktstruktur. Dessutom är det möjligt att utföra rörelsesimulering och hållfasthetsberäkning i 3D-modellen utan behovet av ytterligare applikationer. 

 – En av förklaringarna till en effektiv konceptprocess är att du har möjlighet att arbeta i en miljö som ger dig frihet till innovation, utan förpliktelser till att bygga en hopsatt struktur och spara filer runt om på hårddisken. En annan förklaring är att du ska kunna bolla omkring med iterationer på ett sådant sätt att du enkelt kan gå tillbaka till en tidigare idé och utveckla den vidare, berättar Ola Claesson. 

Samarbete i Molnet 
Samarbete mellan deltagarna grundas på molndatorer, där alla deltagare i utvecklingsprocessen har en säker åtkomst till de senaste uppdateringarna och konsoliderad data i molnet. – SolidWorks Mechanical Conceptual öppnar möjligheten för alla projektdeltagare – såväl internt som för kunder och återförsäljare – att ge återkoppling om deras bästa väg framåt. När man arbetar i ett projektteam är det naturligtvis viktigt att du blir uppdaterad i realtid när en teammedlem gör en designändring, säger Ola Claesson. 

Du kan lära dig mer om SolidWorks Mechanical Conceptual på något av våra nyhetsseminarier. Läs mer om dem och anmäl dig här. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar