onsdag 8 oktober 2014

Ritningslös tillverkning redan 2015?

Av Charles Nilsson, Produktmarknadschef 

Det har länge diskuterats om att överge 2D-ritningarna för att uteslutande kommunicera med 3D-data och tillhörande konstruktionsdata. Fördelarna kan tydligt ses där 3D-modellen är dominerande med all nödvändig information genom hela utvecklingsprocessen där mottagare nedströms i organisationen får all nödvändig information. 

Med 3D underlag råder det ingen förvirring om tillverkningen är baserat på korrekta versioner och det behövs inga extra dokument/databaser/system som håller på avgörande information som annars ofta är felkällor. Men är detta verkligen nödvändigt? Varför inte hålla sig till 2D-ritningar?Vanligaste frågorna gällande konceptet är: 

  • Finns det kraftfulla verktyg som stödjer skapandet av produktdefinitionsmodeller i 3D? 
  • Är kommunikationsformatet användbart och kan mottagare läsa informationen? 

Mitt alternativ är att skiftet till ritningslös produktion sker nu. Jag kan se att produkterna hos våra 4000 kunder blir mer och mer komplexa och kostnaderna måste minskas. Detta kräver bättre och snabbare samarbete. 

Vi har nu verktyg för att hämta information från olika källor och lagra dem i en gemensam fil. Denna teknologi finns nu tillgänglig för alla företag, inte bara de allra största. Kombinerat med mer kraftfulla surfplattor, bärbara datorer och programvara som stödjer högt komprimerade 3D-format finns det nu inget som hindrar användandet av detta. Produktionsavdelningarna måste nu börja lita på de mastermodeller, som konstruktörerna tagit fram, för att utöka samarbetet. 

Jag förutser att under 2015 kommer vi att se fler och fler medelstora företag upphöra med 2D-ritningar och istället lagra produktdefinitionen i form av digitala 3D-modeller som Model Based Definition (MBD). Detta spar både tid och pengar. Vi får se om jag får rätt! Beskrivning av SolidWorks MBD i SolidWorks 2015: 

SolidWorks MBD gör det möjligt för kunder släppa ritningarna 
I SolidWorks 2015 finns en ny plug-in tillgänglig som kallas SolidWorks MBD. Model Base Definition (MBD) är en term myntad av USA:s försvarsdepartement som definierar en fullständig produktdefinition inuti den ursprungliga 3D CAD-modellen, vilken använder Design Intent (3D GD&T, Tolerance, Inspection data). Benämns också ofta som PMI (Produkt- och tillverkningsinformation). 

Konceptet för MBD är som följer: 
  1. MBD fastställer 3D CAD-modellen som mastermodell, som innefattar fullständig produktdefinition, som krävs för alla processer nedströms inklusive tillverkning. 
  2. Återanvändningen av 3D MBD-data som motsats till återskapande av dem under produktutvecklingsprocessen. 
  3. Eliminering av kostsamma och överflödiga 2D-ritningar och 2D-teknisk data. 
  4. En ekonomisk implementering av 3D MBD baserad på öppna och omedelbart tillgängliga standarder. 

 De tre punkterna i MBD-flödet är “Definiera, Organisera och Publicera”. Definiera täcker skapandet av din 3D-modell, Organisera är var du lägger till all nödvändig tillverkningsinformation, toleranser, stycklistor mm. Publicera är användningen av fördefinierade PDM-mallar för att publicera data till andra deltagare i utvecklings- och produktionsprocessen. 

SolidWorks MBD snabbfakta: 
  • Separat tillägg för SolidWorks 2015 eller senare 
  • Möjliggör användning av 3D-data och produkttillverkningsinformation (PMI) genom ny 3D-funktionalitet. 
  • 3D output-mallar skapas med nya Live Report Editor 
  • Data kan publiceras till eDrawings eller 3D PDF

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar