onsdag 8 oktober 2014

Smart återanvändning av delar spar dyrbar tid och skapar effektivitetExalead OnePart spar värdefull tid i utvecklingsprocessen genom att göra det möjligt att använda befintliga delar på ett kreativt sätt. Detta kortar tiden till marknad och ökar kvaliteten för nya produkter. 

Varför ägna dyrbar tid åt att uppfinna hjulet på nytt? Genom att använda Exalead OnePart från Dassault Systemes SolidWorks för att finna och återanvända information om befintliga delar, hellre än att alltid designa nytt från början, är det möjligt att förbättra både produktiviteten och effektiviteten på ett betydande sätt. 

När det gäller återanvändning av befintliga delar och information ger företag ofta upp allt för lättvindigt på grund av att de inte kan lokalisera dem. De är ofta designade av olika personer och är spridda runt i olika system, så det krävs ett omfattande detektivarbete för att hitta dem igen. Istället väljer företagen att ägna dyrbar och onödig tid på att designa delarna igen, vilket direkt bryter mot det snabbt växande kraven för större effektivitet och produktivitet. 

 – Det finns oberoende studier som visar att designers använder upp till 40 procent av sin tid till att söka information. Dessutom är upp till 80 procent av arbetet som utförs i ett utvecklingsprojekt samma eller liknande som det arbete som utfördes vid tidigare utvecklingar. Med Exalead OnePart kan denna spilltid markant minskas eller elimineras helt och hållet, säger Raimo Hemteg, teknisk konsult vid PLM Group. 


En intelligent sökmotor 
Exalead OnePart är ett intelligent sökmotorsystem som kan säkerställa återanvändningen av delarnas design och relaterad information. Den användarvänliga webbapplikationen gör att designers kan se och jämföra geometri, volym, vikt och karakteristik samt även få åtkomst till dold information om dem. Via en enkel fråga i applikationens sökruta är det möjligt att titta igenom den totala informationen som redan existerar om en specifik del. 

Olika anställda i företaget, så som chefer, ingenjörer, tekniker och inköpare kan använda Exalead OnePart för att snabbt och enkelt hitta och återanvända befintliga delar, produktdesign och övrig information som redan innehas av företaget. Detta gäller även om informationen inte finns upplagd i PDM eller PLM lager. 

Kortare ledtider med Exalead OnePart
Med sökresultaten är det möjligt att optimera återanvändningen av delar och associerad information, påskynda produktutveckling, korta tiden till marknad och minimera onödig designtid så väl som kostnader för material, tillverkning och lagerhållning. 

 Exalead OnePart ökar produktiviteten för företagets kunskapsarbetare och sänker kostnaderna för utbildning eftersom de enkelt och snabbt kommer åt befintlig kunskap och kan använda den i det nya ramverket. Fördelarna med att återanvända befintlig 2D och 3D information erhåller man även från faktumet att den existerande informationen vanligtvis redan är robust, beprövad och kvalitetssäkrad. 

Återanvändning med Exalead OnePart kan påskynda takten för nya utvecklingsprojekt, minska svars- och leveranstider, öka kvaliteten och minska risker. Allt detta leder till minskade kostnader och frigör personal för mer produktiva uppgifter. 

Du kan höra mer om Exalead OnePart på våra nyhetsseminarier, som du anmäler dig till här.

1 kommentar: